Adventures in Fitting

Rulla ner för text på svenska

Leila talked about over-fitting in her post about her Hawthorn dress. Fitting is an interesting subject for me, as it has never been part of my learning process and only something I’ve come across after I regularly started reading sewing blogs.

 

I was taught to sew a jacket with a notched collar – but not how to fit it

Let me start from the beginning. I learnt to sew in school, from 3rd grade (9 years) onwards. At first it was more about handling the machine, sewing simple pillowcases and bags, learning basic embroidery and graduating to simple garments and finally more complicated garments (by 6th grade I sewed a pyjama jacket complete with a notched collar). In junior high we were given more freedom and I sewed some more clothes, using patterns. We were told to follow the pattern instructions, press and finish the seams, make a tidy garment, but never once were we taught about fitting. Consequently when I took up sewing again I was pretty confident in following pattern instructions, but I didn’t know anything about fitting. Nothing.

This dress is totally shaped by adding back darts – and therefore do not fit well anywhere else

 

At first, I worked with the darts; widening them or adding extra, to fit the dresses I had chosen based on my bust measurement.

When you make a dress you choose the size based on the bust measurement, since mine is quite large the rest of the dress hung like a sack. I was able to change that though, with extra darts in the front, a widening of the darts in the back and I cut off about 2 inches all together, for a more fitted look. From my post about my Wedding Guest Dress

I never even thought about blouses because I realized that my chest was what was causing the bad fit of my dresses. As I learnt about the Full Bust Adjustment a whole new world opened up for me, I could now make clothes that fit me better than any pieces of clothing I had ever worn. I continued to work with fitting, culminating in my three-dart bodice for the Hawthorn. Right now I am working on fitting Deer &Doe’s Belladone which has provided me with some fitting challenges.

 

Cropped Hawthorn Blouse

My Hawthorn blouse – a victim of over-fitting?

As I worked on the Belladone dress and seeing Leila’s question on over-fitting pop up, I realised that I’m not yet over-fitting, but am running a risk to get there. If I make some standard alterations I will get a dress that fits me better than any RTW and I sometimes think that it’s good enough. Especially with body changes and weight fluctuations, it’s impossible to get a perfect fitting garment, that remains perfect over time. I need to stop at “good enough”.

 

I tried to take my measurement and compare them with my pattern drafting book, just to get a feel for what adjustments I need to do to achieve my “good enough fit”. I need an FBA, period. Another thing I’ve learnt is that I am long-waisted; the narrowest part of my waist sits pretty low. It shouldn’t come as a surprise seeing how my arms and legs are short (a friend commented that my arms don’t live up to Vitruvian Man standards), and at 167 cm, I need to hold my length somewhere which is in my torso. Pants are on a whole other level, but I did manage to get a pretty good envelope fit of my Colette Clovers. Better than any RTW! I also learnt that my wrist circumference is at a Size zero

What have I learnt? That I need some fitting to get a garment to sit well, but I shouldn’t fall into the pitfall over over-fitting. I shall aim for a good fit and know when to stop at good enough, something that can vary with project.

 

How did you learn about fitting? Will you settle for a “good enough” fit?

 

Leila från Three Dresses pratade, i sitt inlägg om Hawthorn-klänningen, om överanpassning. Kläders passform är ett intressant ämne för mig, eftersom det aldrig har varit en del av min läroprocess utan bara något som jag har stött på sedan jag började läsa sömnadsbloggar.

Jag går tillbaka till början. Jag lärde mig att sy i skolan, från tredje klass och framåt. I början var det mest hantering av symaskinen, sy enkla örngott och väskor, grunderna i broderi, för att sedan gå vidare till enklare plagg och slutligen mer komplicerade kläder (i sexan sydde jag en pyjamasjacka med krage). På högstadiet gavs vi mer frihet och jag sydde mer kläder, både i skolan och hemma, från mönster. Vi lärde oss att följa mönster, pressa, trimma sömmarna, få ett plagg att se fint ut, men aldrig lärde vi oss något om passform. Följaktligen, när jag började sy igen kunde jag rätt mycket om att följa ett mönster och instruktioner, men jag kunde inte något om passform. Inget.

Först jobbade jag med inprovningarna; gjorde dem bredare eller lade till, för att klänningarna, vars storlek jag valt baserat på bystmåttet, skulle passa.

När man gör en klänning väljer man storlek baserat på bystmåttet, eftersom mitt bystmått är rätt stort jämfört med resten av mig, hängde klänningen som en säck. Jag lyckades ändra det med hjälp av extra inprovningar fram, vidare inprovningar bak och jag tog bort 5 cm totalt för en mer kroppsnära utseende – Från mitt inlägg om Bröllops(gäst)klänningen 

Jag vågade inte ens tänka på att sy blusar eftersom jag insåg att det var bysten som orsakade den dåliga passformen för mina klänningar. När jag väl lärde mig om full Bust Adjustments öppnades en helt ny värld för mig, jag kunde nu sy kläder som passade mig bättre än något klädesplagg jag någonsin hade burit. Jag fortsatte att arbeta med passform, vilket kulminerade i mitt liv med tre inprovningar i Hawthorn-klänningen. Jag har nyligen arbetat med Deer & Does Belladone, vilket har gett mig nya utmaningar.

När jag jobbade med Belladone-klänningen, och samtidigt såg Leilas fråga om överanpassning, insåg jag att just nu gör jag inte överanpassning, men jag löper en risk att hamna där. Om jag gör några standardändringar kommer jag att få en klänning som passar bättre än något från affären och ibland är det tillräckligt bra. Speciellt eftersom kroppen ändras och vikten kan fluktuera är det omöjligt att få ett plagg som passar perfekt över tid. Jag måste lära mig att stanna vid ”tillräckligt bra”.

Jag testade att ta mina mått och jämföra dem med grundmallarna i Mönster och konstruktioner för damkläder, bara för att få en känsla för vilka ändringar jag måste göra för att nå min ”tillräckligt bra passform”. Jag behöver en FBA, punkt.  En annan sak jag har lärt mig är jag har en lång torso, den smalaste delen av min midja sitter rätt lågt. Detta borde inte komma som en överraskning eftersom mina armar och ben är korta (en vän kommenterade jag mina armar inte direkt lever upp till Vitruvian Man-standarden) och med 167 cm längd måste jag bära min längd någonstans, vilket är i min torso. Byxor är en helt annan femma, men jag fick faktiskt en rätt bra passform på Colettes Clover-byxa rätt ur paketet. Bättre än några från affären! (kolla dessutom in längden, dessa ska gå till ankeln, men mina korta ben säger annorlunda). Jag lärde mig också att min handled är en size 0.

Vad har jag lärt mig? Jag kommer att behöva en del anpassning för att få ett plagg att sitta bra, men jag ska inte falla i fällen som är överanpassning. Jag siktar på en bra passform och att veta när den är ”tillräckligt bra”, något som kan variera mellan projekt. 

Hur lärde du dig om anpassning? Nöjer du dig med en ”tillräckligt bra” passform?

 

Advertisements

2 thoughts on “Adventures in Fitting

  1. Jag lärde mig om ändringar precis som du och när jag började sy igen som vuxen. Fick mig en funderare när jag läste ditt inlägg. Jag är ofta missnöjd med resultatet. Ändrar mönstret flera gånger innan jag klipper. Och sen flera ändringar på plagget. Har en känsla av att jag borde minska på änringarna. God is enough eller…. Tack för ditt inlägg.

    • Jag förstår att det är svårt att lära ut, men är det inte konstigt att så lite fokus ligger på mönsteranpassning? Det är ju en av de största fördelarna med att sy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s