Creation: The Portside Bag

One of the things we sewed in fourth grade sewing class was a backpack. A simple drawstring backpack, but it made us practice techniques such as appliqué, crocheting, adjustable straps and eyelets. Those clever teachers, throwing in so many details on a drawstring backpack. After that my bag-making has come to a halt. I did make a bag in junior high school, which I did use for school until the fabric was worn out, and another one a few years ago, but that has hardly been used due to bad fabric-choice, bad size (for me) and the fact that I hate wearing bags that hang in my armpit. Seriously, I don’t see the appeal of wearing bags in my armpit. But hey, to each their own. And I did a mockup for another type of drawstring backpack. I really loved the original, but now I feel like drawstring backpacks are a thing of my past.

En av sakerna vi sydde i slöjden i fyran var en ryggsäck. En enkel ryggsäck med dragsko, men vi fick träna på olika tekniker såsom applikation, virkning, reglerbara axelband och öljetter. Lärarna hade tänkt till för att lägga till så många detaljer i en dragsko-ryggsäck. Efter detta har min karriär i väsksömnad stannat av. Jag sydde en väska i högstadiet, som jag använde till skolan tills tyget var sönderslitet, och ytterligare en för några år sedan, men den har knappt använts pga. Dåligt tygval, dålig storlek (för mig) och faktumet att jag hatar att bära väskor i min armhåla. Allvarligt talat så ser jag inte hur det kan vara lockade att bära en väska i armhålan. Men smaken är ju som baken. Jag gjorde också en provversion av en annan sorts ryggsäck med dragsko. Jag älskade verkligen originalet men nu känns det som om dragskoryggsäckar är i mitt förflutna.

Portside bag

Now, several years later, I felt ready to embark upon yet another quest of bag-making. This time I went bigger and bolder. And I didn’t do a butterfly appliqué on a floral background as I did on my first bag. I was looking for an excuse to get the Portside bag and when we were in Italy I convincingly told myself that we were lacking a good carry-on bag. Not to mention that fact that every time we visit the in-laws I find myself missing a decent-sized bag. Then I held out from October to Black Friday with my purchase to make use of the sale. The willpower in me is strong. If it doesn’t involve chocolate. Then I have no willpower.

Nu, flera år senare, kände jag mig återigen redo att ta mig an ännu ett väskprojekt. Men denna gång större. Och det involverade inte en fjärilsapplikation på en blommig botten som på min första väska. Jag letade efter en ursäkt att köpa Portside-väskan och när vi var i Italien övertygade jag mig själv om att vi saknade en bra handbagagesväska. Icke heller att glömma att varje gång vi åker till svärföräldrarna så saknar jag en väska i bra storlek. Sen lyckades jag vänta från oktober till black Friday innan jag köpte den för att utnyttja rean. Viljestyrkan är stark hos mig. Om det inte omfattar choklad. Då har jag ingen viljestyrka.

This zipper actually separates. It was cheaper.
This zipper actually separates. It was cheaper.

Usually I avoid pdf:s at all costs. I hate the cutting, the taping, making alterations, plus we’re almost always out of printer colour (actually, I don’t think we’re out at all, just that the colour sets because we print so rarely. But I digress). However, for this I bit the pdf bullet. Grainline has no retailer in Sweden so I had to pay for shipping, which was almost as much as the pattern itself (Edit: as Joelle noted in the comments, Grainline patterns is sold via Fagert in Sweden. But they didn’t have the Portside set). Also, the bag is one size and needs no alterations, so if I find myself making another version I will use the same pattern pieces.

Vanligtvis så undviker jag pdf-mönster med passion. Jag hatar att klippa, tejpa, göra mina ändringar och dessutom har vi nästan aldrig färg (vilket jag tror beror på att färgen torkar för att vi printar så sällan). Denna tog jag tjuren vid pdf-hornen. Eftersom Grainline inte har någon återförsäljare i här i Sverige skulle jag behöva betala porto, vilket var nästan lika mycket som mönstret. (Tillägg: Som Joelle noterade i kommentarerna så ha säljs Grainline via Fagert här i Sverige. Men de hade inte Portside-setet)Mönstret är i bara en storlek och behöver inga ändringar, so om jag skulle göra om den kan jag använda samma mönsterbitar.

Portside bag
Metallic hardware, it looks so good

I was able to source all the materials in town; the upper fabric, the lining, d-rings, webbing and zipper are all from Ohlssons tyger, whereas the denim and swivel hooks are from Stoff och Stil. I think it’s cool unique bag and I absolutely love the glasses lining. I did get a lot of the lining and was pondering making a skirt from the remains, but as it turned out Gustav also really loved it, so I promised I would make him a backpack for when he starts school, lined with glasses. My bag-making adventures will continue!

Jag lyckades hitta alla mina material i stan; det övre tyget, fodret, d-ringarna, nylonbanden och blixtlåset är alla från Ohlssons tyger, medan denimet och karbinhakarna är från Stoff och stil. Jag tycker att väskan blev cool och unik och jag älskar glasögonfodret. Jag köpte mycket av fodret och funderade på att göra en kjol av resterna, men Gustav älskade också tyget så nu har jag lovat att göra en ryggsäck tills han börjar skolan, fodrad med glasögon. Mina väsk-äventyr kommer att fortsätta!

Portside bag

While working on the bag I did miss notches and some steps of the instructions were wrongly numbered. It wasn’t something I couldn’t work around after the initial “huh?”. Other than that the pattern came together nicely. One thing I will do is find some sort of plastic to put in the bottom of the bag to keep the shape of it, this bag is quite floppy and I can imagine that if it’s not fully stuffed (in the pics there is one king sized bed spread and one pillow. Plus Stephen Fry’s latest memoir, which is high on my to-read list. I just got sucked into Panem before I could start.) it will hang in its shape. So, some sort of plastic to go in the bottom. Lladybird did a removable one, I’m thinking of putting it between the main fabric and lining, I just need to figure out a way to not make it chafe the fabric. And actually find some plastic.

När jag jobbade med väskan saknade jag markeringar och några av stegen i instruktionerna var felnumrerade. Det var inget jag inte kunde jobba runt efter att ha tänkt ”va?” först. Väskan syddes lätt ihop. Jag tänker leta efter någon sorts plast att lägga i botten av väskan för att behålla formen, väskan är rätt sladdrig och om den inte är helt fylld kan jag tänka mig att den hänger (på bilderna är den fylld med ett dubbelöverkast och en huvudkudde. Samt Stephen Frys senaste biografi, More Fool Me, som är högt på min att läsa-lista. Jag har bara fastnat i Panem innan jag började). Så, någon sorts plast får det bli. Lladybird gjorde en extern bit, jag funderar på att sätta den mellan väskan och fodret, jag måste bara komma på ett sätt så att den inte skaver tyget. Och faktiskt hitta en plastbit.

I love, love, love the glasses!
I love, love, love the glasses!

All in all I love this bag and I had fun making it, using techniques I normally don’t use. There’s just one problem left. I don’t have anywhere to go right now.

Jag älskar väskan och jag hade kul med att testa tekniker jag vanligtvis inte använder. Det enda problemet jag har just nu är att jag har ingenstans att resa.

 

Pattern: Portside bag by Grainline Studios
Fabric: Denim; Home décor cotton; Quiliting cotton
Notions: Swivel Hooks, d-rings, zipper, webbing

 

Mönster: Portside-väska från Grainline
Tyg: Denim; hemtextil i bomull; kvilttyg i bomull
Sybehör: Karbinhakar, d-ringar, blixtlås, nylonband.

Advertisement

11 thoughts on “Creation: The Portside Bag

  1. Snyggt! Och grainlines mönster kan man köpa i Sverige på fagert.se som i övrigt har bra sortiment av indie mönster!

    1. Tack! Det visste jag ju faktiskt, jag hade varit där och kollat. Men de hade inte Portside-mönstret. Annars brukar jag ofta kolla fagerts sortiment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s