2016 Spring Plan Completed

Spring has sprung! Or has it? My spring plan is now complete and I find that I can hardly wear any of the pieces. Apparently in my mind spring is warm; bare legs and light jackets. Are you surprised when I say it’s not? I have learnt my lesson for next year, spring is not warm, spring is not bare legs and light jackets.

Våren är här! Eller är den? Min vårplan är nu komplett och jag inser att jag inte än kan bära något av plaggen. I mitt sinne är våren uppenbarligen varm med bara ben och tunna jackor. Det är inte så överraskande när jag säger att så är icke fallet. Jag har lärt mig en läxa till nästa års plan: våren är inte varm, våren är inte bara ben och tunna jackor.

Helena 2016 vårplan

The plan

Although I’m still awaiting my warmer spring, my spring plan is completed. The plan I presented back in January had four pieces, the finished plan has five pieces and I never did sew that Taffy. What can I say, bias cut scares me. Viscose also scares me with its perpetual shifting, so combining those two was a mountain far too high for me to climb. But I still have five other pieces to mix and match for a springtime look.

Även om jag fortfarande väntar på min varma vår så är min vårplan klar. Planen som jag presenterade i januari hade fyra plagg, den färdiga planen har fem och jag sydde visst aldrig Taffy. Jag kan inte säga mer än att skrådden skrämmer mig. Viskos skrämmer också mig med sitt eviga glidande, en kombination av de två blev ett för högt hinder att ta mig över. Men jag har fortfarande fem plagg att mixa för en vårlook.

White Tiger Jacket: This jacket has still to see the light of day, but I’m counting the days (or the temperature) until I can wear it. I hope the jacket won’t feel like too much when I do wear it since I’m very proud of it.

Vit tigerjacka: Denna jacka har inte burits men jag räknar dagarna och graderna tills jag kan ha den. Jag hoppas att jag inte kommer att känna att jackan är ”för mycket” när jag väl bär den eftersom jag är stolt över den.

Aqua Skirt: I haven’t worn this skirt either, but I’m thinking it could work with tights as well as bare legs. It’s flattering and practical and my guess is that it will see high rotation. Somehow, if I can’t wear a garment hot off the sewing machine it falls back into needing a special moment to be worn. I never know what I’m waiting for.
Aquakjol: Jag har inte burit denna kjol heller, men den borde funka med strumpbyxor lika bra som med bara ben. Den är smickrande och praktiskt och jag gissar att den kommer att bäras mycket. På nåt sätt, om jag inte bär ett plagg direkt när det är nytt faller det in i att behöva ett speciellt tillfälle. Jag vet aldrig vad jag väntar på.

Tiramisu top: I like that I sewed a casual knit top, but with all my fitting issues it doesn’t look as I imagined it. I love the fabric I used, so I hope I will feel comfortable in it when I wear it.
Tiramisu-topp: Jag gillar att jag fick med ett lite ledigare trikåplagg, men med alla bekymmer jag hade så ser den inte riktigt ut som jag tänkte mig. Jag älskar tyget, så jag hoppas att jag känner mig bekväm i den när jag bär den.

Olga Skirt: Love, love, love! This has been worn and I love the fabric and lines of the skirt. This will be worn until it rips in pieces and that will be a very sad day.
Olga-kjol: Kärlek! Denna har burits många gånger och jag älskar tyget och linjerna i kjolen. Denna kommer jag nog att bära tills den faller i bitar, vilket kommer att bli sorgligt.

90s Blouse: I have come to the realization that I am not a bold print person. I prefer solids and texture and if I have prints they must be small scale. Like this blouse. I wanted a casual blouse and this one fits the bill. It is still a bit stiff, but I’m hoping it will get softer and smoother with wear and wash.
90-talsblus: Jag har insett att jag är inte en person för stora, starka mönster. Jag föredrar enfärgat och om jag ska ha mönstrat ska det vara småmönstrat. Som denna blus. Jag ville ha en ledig blus, vilket denna passar in på. Den är lite stel, men jag hoppas att den mjukar upp lite när jag bär och tvättar den.

photo-collage-maker_ibsncv.png.png

The garments

In addition to these planned garments I have also done some non-planned sewing. In February The Monthly Stitch’s theme was UFO Showdown so I took the opportunity to finish two skirts lingering around (Leaf skirt, Jade Skirt). A skirt is also what I’ll be sewing for half of April’s theme of Flower Power. Needless to say, when I’m planning my summer sewing I will not sew skirts. The idea is to continue building so my summer pieces can be worn with these spring pieces. (and dresses. Summer needs dresses).

Förutom dessa planerade plagg har jag också sytt lite oplanerat. I februari var temat i The Monthly Stitch UFO (ofärdiga plagg) so jag tog tillfället i akt att färdigställa två kjolar som låg här (Bladkjolen, Jade-kjol). Jag kommer också att sy en kjol till hälften av aprils tema Flower Power. När jag planerar min sommarsömnad kommer jag inte ha med kjolar. Tanken är att fortsätta bygga så att sommarplaggen kan bäras med dessa vårplagg. (och klänningar. Sommar betyder klänningar).

I’m pleased with my new additions and the fact that they mix and match, so all I need now is warmer weather!

Jag är nöjd med mina nya tillskott och faktumet att de matchar så bra, nu behöver jag bara varmare väder!

Advertisements

5 thoughts on “2016 Spring Plan Completed

  1. Pingback: Plan: Summer 2016 – By Eitchy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s