See You Elsewhere

Once upon a time, I started this blog. That was like ten years ago. This was before Instagram and Twitter, before Facebook, before smart phones. When blogs was the way to log your thoughts, to connect with others, to share. This was also a time when I had no children and all time after work and weekends was mine to do with what I pleased. So much have changed.

I never was a good photographer. I used whatever I had to place the camera on and the self-timer. As for any type of photo-editing, none. Still none. I know nothing about photo-editing. Because it is not my hobby. And if I were to learn it would take time from I want to do. I’m not saying that photography and photo-editing never will be hobby, but right now it’s now where I want to lay my focus.

Without photos a blog about sewing would be pretty useless, after all we all read blogs to look at garments, right? Do you see where this is going? I haven’t blogged since May and to be honest I haven’t missed it. During this time I have thought about how my blogging would be in the future, but what it came down to was: pause. I need to pause blogging. And I need to write why, because I hate it when bloggers disappear without explanation. So my explanation, good or bad, is that I want to dedicate my time to other things rather than blogging. I’m OK with that decision.

What will I do now that I give myself all this time? Get my brown belt in judo. Continue sewing. Explore bullet journaling. Read. Be creative. Do things with my family. Maybe one day I’ll get back here, maybe I won’t. I just need to take away the pressure I get from this blog. I need a break.

Feel free to follow me on Instagram (@eitchy), Twitter (@eitchy_82) or on Goodreads, where I review what I read. Maybe I’ll post something on The Monthly Stitch if I feel a blogging urge.

Me-Made-May Week 3

Another week of me-made outfits and the self-photography is getting old. To be honest, I don’t have pictures of all my outfits, but I have been wearing handmade stuff. Let’s go over week three.

Ännu en vecka med handsydda klädslar och bildtagandet av mig själv börjar bli tråkigt. Jag har inte ens bilder av alla klädslar, men jag har burit handsydda kläder varje dag. Här är tredje veckan.

May 16/16 maj

Made by me: Blue Hawthorn dress
Worn to: Work
Sytt av mig: Blå Hawthorn-klänning
Buren till: Jobb

I love the swooshiness of the skirt, the way it falls around my legs when walking. It’s almost a bit too vintage for my taste, but I usually feel good in it when I’m wearing it

Jag älskar fallet i kjolen och hur den rör sig. Klänningen är nästan lite för vintage för min smak, men oftast känns det bra att bära den.

May 17/17 maj

Made by me: Dexy sweatshirt
Worn to: A day at home with the kids
Sytt av mig: Dexy-tröjan
Buren till: En hemmadag med barnen

Leisure wear. Enough said.

Fritidskläder. Det räcker så.

May 18/18 maj

img_20160518_164807.jpg

Made by me: Leaf skirt
Worn to: Work
Sytt av mig: Bladkjolen
Buren till: Jobb

I love the fabric of this skirt and now that it fits it should get more wear.

Jag älskar tyget och nu när den passar borde den bäras mer.

May 19/19 maj

img_20160519_163241.jpg

Made by me: Bordeaux skirt
Worn to: Work
Sytt av mig: Bordeauxkjol
Buren till: Jobb

This skirt is simple to wear. I’m guessing this was the final wear for now, but it will see daylight again in the fall and winter. As will its denim sister.

Denna kjol är så lätt att bära. Jag gissar att detta var säsongens sista gång, men till hösten och vintern kommer den fram igen. Även dess denimsyster.

May 20/20 maj

img_20160520_160452.jpg

Made by me: Seersucker blouse, Portside bag
Worn to: Work and going to the in-laws
Sytt av mig: Seersucker-blus, Portside-väska

I didn’t get a picture of my outfit, but I did wear my seersucker blouse. In the afternoon we went on a weekend trip to my in-laws and of course I packed in my Portside bag.

Jag tog ingen bild av klädseln, men jag bar min seersucker-blus. På eftermiddagen åkte vi till svärföräldrana och givetvis packade jag i min Portside-väska

May 21-22/21-22 maj

img_20160522_141800.jpg

Made by me: Striped Plantain, Chambery shorts
Worn to: Hanging with kids, meeting people, going to the beach
Sytt av mig: Randig Plantain, Chambery shorts
Buren till: Hänga med barnen, träffa folk, strandbesök

OK, I wore RTW pants on Saturday, but I did wear the top both days. I sewed these pieces to go together and they do that well. First beach trip of the year (no swimming though) and you can see my 3-year old in the background being happy (my 5-year old acted as photographer).

Jag bar köpta byxor på lördagen, men jag bar toppen båda dagarna. Jag sydde dessa plagg för att de skulle passa tillsammans och det gör de bra. Årets första strandbesök blev det (inga bad) och min glada 3-åring springer i bakgrunden (5-åringen var fotograf)

Me-Made-May 16: Week 2

After the second week of Me-Made-May I’m beginning to realise what I miss and what I don’t wear. Another thing I’m thinking about is what I want to sew. What is my goal? I will do a round-up at the end of the month to explore these thoughts. Now, on to the outfits!

Efter Me-Made-Mays andra vecka börjar jag inse vad jag saknar och vad jag inte bär. En annan sak jag funderar på är vad jag vill sy. Vad är mitt mål? Jag kommer att göra en sammanfattning i slutet av månaden för att utforska dessa tankar. Nu, mina klädslar!

 

May 9/9 maj

Evelyn

Made by me: The Turnaround Dress/Sytt av mig: Ändringsklänningen
Worn to: WorkBuren till: Jobb

This dress is a bit ill-fitting, but I love it nonetheless. The fabric is just so beautiful and it is a silhouette I don’t usually go for.

Klänningen passar inte helt bra, men trots det älskar jag den. Tyget är så vackert och det är en siluett som jag inte brukar bära.

May 10/10 maj

Clover and Alma

Made by me: Clover Pants, Starry Alma/Sytt av mig: Stjärnalma, Clover-byxor
Worn to: Work/Buren till: Jobb

These two piece go well together and I like the silhouette of this outfit.

Dessa två plagg passar bra ihop och jag gillar denna klädsels profil.

 

May 11/11 maj

Burdastyle skirt and blouse

Made by me: Aqua skirt, 90s blouse/Sytt av mig: Aqua-kjol, 90-talsblus
Worn to: Work/Buren till jobb

Yes, the skirt is made in the same fabric as the pants yesterday. I always buy about 0.5 metres more than the recommendation, since the recommendations usually are generous then I have enough for one more garment (or I can mess up). I like the skirt. The blouse is a bit stiff, I hope it will be a bit softer after a go in the washer.

Ja, kjolen är sydd I samma tyg som byxorna under gårdagen. Jag köper alltid cirka en halvmeter mer är rekommendationen, eftersom rekommendationerna oftast är väl tilltagna har jag tillräckligt över för ännu ett plagg (eller så kan jag klanta mig). Jag gillar kjolen. Blusen är lite styv, jag hoppas att den mjukas upp efter en vända i tvättmaskinen.

May 12/12 maj

img_20160512_164444.jpg

Made by me: Clover pants, White Tiger Jacket/sytt av mig: Clover-byxor, Vit tiger-jacka
Worn to: Work/buren till: Jobb

What this outfit tells me is that I need to make more pants. I have a need for them. I couldn’t really decide if the jacket is cool or costume, although I like it more in the picture than I did in the mirror.

Denna klädsel säger mig att jag måste sy fler byxor, jag har ett behov av dem. Jag kan inte riktigt avgöra om jackan är häftig eller för mycket, men jag gillar den mer på bilden är in spegeln.

May 13/13 maj

img_20160513_124736.jpg

Made by me: Blue Pocket Skirt/Sytt av mig: Blå kjol med fickor Worn to: Visiting kiddo’s new school/Buren till: Besök på barnets blivande skola

Big day! The kiddo and I visited what will be his school in the fall. I wore a casual skirt and t-shirt outfit which worked well. I wore this with a denim jacket, my shoes are blue. The kiddo was in denim shorts, a blue t-shirt and blue cap. We were matching in blue.

Stor dag! Besök på nya skolan för mig och 5-åringen. Jag bar en ledig klädsel med kjol och t-shirt som funkade bra. Jag hade även en jeansjacka, min skor är blå. Sonen bar jeansshorts, en blå t-shirt och blå keps. Vi matchade i blått.

May 14/14 maj

Skip day – Hoppdag

My skip days almost always fall on days off work. This means I’m lacking in handmade leisure wear. If that is something that needs to be fixed is something I’m pondering at the moment.

Mina hoppdagar infaller nästan bara på lediga dagar. Detta betyder att jag saknar hemmasydda fritidskläder. Om det är något jag måste justera funderar jag på.

May 15/15 maj

img_20160515_113954.jpg

Made by me: Dexy Sweatshirt/Sytt av mig: Dexy-tröjan

Worn to: Visiting my dad with the kids/Buren till: ett besök hos min pappa

I was suffering from hay fever and had a bit of a cold, so I chose a cozy sweatshirt, the only sweatshirt I have in my handmade wardrobe.

Jag hade höfeber och var lite förkyld så jag valde en mysig tröja, den enda tröja i min handsydda garderob.

 

MMMay16: Week 1

Me-Made May is up and running and I thought I’d do weekly summaries here. It’s a great way to assess what I actually wear and what works in my wardrobe. The shift in weather and therefore the shift in clothes this week is remarkable.

Me-Made-May är i full gång och min tanke är att sammanfatta veckovis här. Det är ett bra sätt för mig att bedöma vad jag bär och vad som funkar i min garderob. Väderomslaget och därmed omslaget i kläder denna vecka är anmärkningsvärt.

May 1/1 maj

Me-Made-May day 1

Made by me: Wrap top/Sytt av mig: Omlottopp

Worn to: Hanging at home and then playing in the woods as well as eating ice cream in the woods.
Buren: Hängde hemma och sen skogslek med glasspaus

This top works well for leisure and is nice and warm. Honestly, I didn’t think it would see the light of day during Me-Made-May, but it was just cold enough on the first day for a wear.

Toppen är bra och ledig, dessutom är den skön och varm. Helt ärligt så trodde jag inte att denna skulle dyka upp under Me-Made-May, men den första maj var det tillräckligt kallt.

May 2/2 maj

Me-Made-May day 2

Made by me: Jade skirt/Sytt av mig: Jade-kjol

Worn to: Work
Buren: Till jobb

A simple, easy to make, easy to wear skirt. While wearing it I noticed that I need to secure the pleat more and that it, due to the pleat, seems front heavy. I need to check the hem length.

En enkel kjol som var lätt att sy och lätt att bära. Jag märkte två saker när jag sydde en, jag måste fästa vecket bättre och pga. vecket känns den som den hänger längre ner fram. Jag måste kolla längden.

May 3/3 maj

Me-Made-May day 3

Made by me: Seersucker blouse, Olga skirt/Sytt av mig: Seersucker-blus, Olga-kjol

Worn to: Work
Buren: Till jobb

I love this skirt and can easily see why it is so popular here in Sweden. The blouse was recently finished. I did a quick toile and thought it worked OK, but if I make it again I will size down and FBA it. Lesson learnt.

Jag älskar kjolen och kan fattar varför den är så populär här i Sverige. Bluse gjorde jag nyligen. Jag gjorde en snabb toile och trodde att den var OK, men om jag gör om den kommer jag välja en mindre storlek och justera för bysten. Jag har lärt mig.

May 4/4 maj

Me-Made-May day 5

Made by me: Seersucker blouse, Clover pants/Sytt av mig: Seersucker-blus, Clover-byxor

Worn to: work (followed by getting a much needed haircut)
Buren: Till jobb (följt av en välbehövd klippning)

I am not above wearing the same blouse two days in a row. I love the colour of the pants, the fit is a bit off but I’m counting these as a wearable toile.

Jag har inget emot att bära samma blus två dagar i rad. Jag älskar färgen på byxorna, passningen är inte helt hundra, men jag räknar dessa som bärbar toile.

May 5/5 maj

Me-Made-May day 4

Made by me: Minnie Skirt/Sytt av mig: Mimmi-kjol

Worn to: Family day at the horse race track, then hanging at my dad’s Place
Buren: Till familjedag på Jägersro, följt av häng hos min pappa.

My daughter picked out my skirt today. The fabric of this skirt (poplin with 3% lycra) is gorgeous and I love to wear it. I’m building the courage to wear a bright red skirt

Idag fick min dotter välja vad jag skulle ha. Tyget (poplin med 3 %lycra) är underbart och jag älskar att bära det. Jag bygger upp mitt mod att bära en klarröd kjol

May 6/6 maj

I used one of my skip days…
En av mina fria dagar…

May 7 and May 8/7 och 8 maj

Me-Made-May day 7

Made by me: Chambrey shorts/Sytt av mig: Chambrey shorts

Worn to: Hanging at home being effected by pollen (and some minor yard work, a picnic and forest walks)
Buren: Jag hängde hemma, pollensjuk (lite trädgårdsarbete, picknick och skogspromenader)

I finished these shorts on Saturday, so I wore the same outfit two days in a row. The fabric is great for these shorts, the fit is a bit off in the back, but not so much I won’t wear them.

Dessa shorts blev klara i lördags, sen bar jag samma klädsel två dagar i rad. Tyget är perfekt till dessa shorts, passningen är lite fel bak, men inte så mycket att jag inte kommer att bära dem.

So, for the first week of May, it was mostly successes. I felt good in my outfits, now I need to get the other things into rotation, those I don’t wear that much.

För första veckan i maj var det mesta framgångar. Jag trivdes i mina klädslar, nu måste jag få in andra plagg i rotation, de jag inte bär så mycket.

The Queen Skirt

One of my guilty pleasures is royal fashion. I love looking at the gala dresses after a big event or looking at the everyday wear, trying to up my fashion sense. Of course what we do associate most with royals is just the gala dresses, but they are quite hard to work into the everyday wardrobe of a commoner. The way this guilty pleasure takes form is mainly reading blogs about royal fashion, but I do also have a book on the subject “Royal Style” by Ebba von Sydow. In it there’s a picture of Queen Margrethe of Denmark, wearing a lovely yellow dress. I have tried to find this picture online, but with no success, so here’s a photograph of a book:

Ett av mina skämskuddenöjen är kungligt mode. Jag älskar att titta på galaklänningarna efter någon stor händelse eller bara studera deras vardagskläder för att piffa till min egen stil. Visst är det så att galaklänningarna är det vi associerar mest med kungligheterna, men det är rätt svårt att få in dem i en undersåtes garderob. När jag tar fram denna skämskudde läser jag oftast bloggar om just kungligt mode, men jag har faktiskt också i mina ägor ”Kungligt snygg” av Ebba von Sydow. I den boken finns en bild på drottning Margrethe av Danmark, då hon bär en underbar gul klänning. Jag har försökt att hitta den på nätet, men utan framgång. Här är ett fotografi av en bok:

 Queen margrethe of Denmark

 

I really like this dress, it’s cheerful and fun and Margrethe shows us that colour is not just for young people. That said, I’m not sure I could pull off a yellow dress, but it’s a fun dress.

Jag gillar denna klänning, den är glad och rolig och Margrethe visar oss att färg är inte bara för unga människor. Med det sagt, så är jag inte säker på att en gul klänning skulle passa mig, men det är fortfarande en rolig klänning.

Floral skirt

This fabric captured my interest when it first was released. While the only common denominator with Margrethe’s dress is the flowers I still made a connection in my head. Since the fabric is viscose, which I don’t like working with, I was a bit reluctant to buy it, but when I found a piece in the remnant bin I couldn’t resist. The fabric has been in my stash for quite some time and The Monthly Stitch’s flower power theme was just the push I needed to actually do something with this fabric.

Jag gillade detta tyg direkt när det släpptes. Även om den enda gemensamma nämnaren med Margrethes klänning är blommorna, gjorde jag ändå en koppling mellan dessa i mitt huvud. Eftersom tyget är viskos, ett tyg jag inte gillar, så var jag inte jättesugen på att köpa det, men när jag hittade en bit i stuvlådan så kunde jag inte motstå det. Tyget har legat i mitt förråd rätt länge och blom-temat hos The Monthly Stitch var precis den spark i rumpan jag behövde för att äntligen göra något med detta tyg.

Floral skirt

Many garments have circulated in my mind. A blouse, a dress (although, there was never enough fabric for a dress), a skirt of varying complicacy. In the end I went the easiest of all routes and did a dirndl skirt. I used the Coco Skirt pattern from Jenny Hellström’s Sy! Från Hood till skjortklänning, because I saw no point in “drafting” my own dirndl pattern when I had one at home, someone else had already figured out the proportions, even if I shortened the skirt a bit.

Många olika idéer har funnits. En blus, en klänning (fast, det fanns inte tillräcklig med tyg), kjolar av varierande komplexitet. Till sist tog jag den allra lättaste vägen och gjorde en dirndl-kjol.  Jag använde Coco-mönstret ur Jenny Hellströms Sy! Från hood till skjortklänning, eftersom jag inte såg någon som helst poäng i att rita ett eget mönster, när jag redan hade ett. Någon annan hade redan listat ut rätt proportioner, även om jag kortade kjolen något.

Floral skirt

By the end of working with this skirt my 3-year old came up and admired the fabric. By then all I had was my skirt and scraps. She said she really liked it and luckily the store still had this print in stock, in jersey. I picked some up and she requested a skirt, so I made her a circle skirt. There’s still some left so I can make her a top as well. I guess I’ll be matching my daughter. Good thing she is totally awesome.

Mot slutet av arbetet kom min tre-åring fram och beundrade tyget. Då fanns det min kjol och i övrigt rester. Hon sade att hon gillade tyget och som tur var fanns detta tryck fortfarande på Stoff och Stil, fast i jersey. Jag köpte lite och hon beställde en kjol, jag sydde en enkel cirkelkjol. Jag har tyg kvar så jag kan sy en topp av något slag. Jag antar att jag kommer att matcha min dotter. Tur att hon är en häftig unge.

 The blouse is another handmade creation that I’ll talk more about soon. The skirt/blouse outfit was my contribution for April’s Flower Power theme on The Monthly Stitch.

Blusen är också hemmasydd och jag kommer att berätta mer om den framöver. Denna klädsel var mitt bidrag till aprils blomtema hos The Monthly Stitch.

Wardrobe Thoughts

Last week I had a day off as the kids’ daycare was closed. I spent the morning cleaning my closet. As the work week progress I get more and more lazy about putting my clothes back in place (if they don’t get sent to the laundry bin) and they end up scattered on the floor or flung on one of the shelves. So my project was to put everything back in its place; fold, hang and keep order.

Förra veckan hade jag en ledig dag när barnens förskola var stängd. På förmiddagen städade jag i min garderob. Allt eftersom arbetsveckan fortlöper så blir jag mer och mer lat i att lägga tillbaks kläder i garderoben (om de inte ska till tvätten) och det slutar med att de ligger slängda på golvet eller på någon hylla. Mitt projekt var att lägga tillbaks allt på sin plats; vika, hänga och hålla ordning.

My primary goal this time was not to remove anything. A few garments and a pair of shoes were packed for donation, but it was not the goal. Instead, the goal was to get order. Which I did, in one way. I completed my task and took a few steps back to look at my new all in its place wardrobe. And I felt suffocated.

Mitt främsta mål var inte att ta bort något. Några plagg och ett par skor packades för donation, men det var inte ett mål. Målet var att få ordning. Jag fick ordning, när jag var klar tog jag några steg bakåt och tittade in i min garderob där allt låg på sin plats. Och det kändes kvävande.

This sight felt choking

This sight felt choking

The amount of clothes looking back at me was chocking. So much clothes and still nothing to wear. I need to do something. I’ve been tipped on the Konmari method, only keeping what I love; I’ve pondered putting away seasonal clothing so I’m not faced with them daily. What stops me is fear. I’m afraid my wardrobe would be empty and that I would truly have “nothing to wear” despite the fact that I’m currently only wearing like 30% of my clothes on a regular basis.

Det var så mycket kläder som tittade tillbaks på mig. Så mycket kläder och ändå har jag aldrig något att ha på mig. Jag måste göra något. Konmari-metoden har föreslagits, att bara behålla det jag älskar; jag har funderat på att lägga undan säsongskläder så att jag slipper titta på dem dagligen. Det som hindrar mig är rädsla. Jag oroar mig att garderoben ska eka tom och att jag faktiskt inte skulle ha något att ha på mig, trots att jag nu bara använder cirka 30% av kläderna regelbundet.

Also, May is rolling around and with it comes Me-Made-May, one of the biggest sewing highlights of the year. I’ve been going back and forth on whether or not I should join, I do think it would be a good way to get my handmade clothes back in rotation, but I dread the documentation. I know that documentation isn’t mandatory, but if I’m going to participate I would want to document to see how my clothes look on me.

Dessutom är maj runt hörnet och med det Me-Made-May, en stor högtid i sömnadsvärlden. Jag har velat fram och tillbaka om jag ska vara med eller inte, det kunde nog vara ett bra sätt att få inte mina handsydda kläder i rotation igen, men jag orkar inte dokumentera. Även om just dokumentation är valfritt så vill jag göra det om jag deltar, jag vill se hur mina kläder ser ut på mig.

In the end I decided to combine these two and join Me-Made-May. I need a wardrobe evaluation and I need to know how my handmade wardrobe holds up. So here goes:

I, Helena of eitchy.wordpress.com, @eitchy (Instagram) sign up as a participant of Me-Made-May ’16. I endeavor to wear one piece of handmade clothing for 25 days of May.

 Till slut så valde jag att kombinera dessa två saker och jag deltar i Me-Made-May. Jag behöver en garderobsutvärdering och jag behöver veta hur mina handsydda garderob står sig.

 Jag, Helena från eitchy.wordpress.com, @eitchy (Instagram), anmäler mig som deltagare i Me-Made-May ’16. Jag ska bära ett handsytt plagg minst 25 dagar i maj.

This is a step back from previous pledges, but I have gotten rid of plenty of handmade clothing since then. Like I said, my goal is to get a new rotation going. I hope I can do a wardrobe purge during May as well. Hopefully I can figure out a way to get decent self-timer photos with my mobile, it will probably be the easiest to follow my progress on Instagram (@eitchy). I’ll also be posting to the Flickr group since I like the discussions over there and do some sort of round up here, maybe weekly or in the end of the month. I don’t want to overdo it for myself.

Mitt löfte är mindre än de jag tidigare gjort, men jag har gjort mig av med en hel del handsydda plagg under tiden. Som sagt, mitt mål är att få in plaggen i bruk igen. Jag hoppas kunna göra en rensning under maj också. Förhoppningsvis kan jag hitta på ett sätt att ta bra självutlösarbilder med mobilen, i så fall är det lättast att följa mig på Instagram (@eitchy). Jag kommer också lägga upp bilder på Flickr, mest för att jag gillar diskussionerna i gruppen och göra någon sorts sammanfattning här, kanske veckovis eller i slutet av månaden. Jag vill inte lova för mycket.

 

Are you joining?

Är du med?

Plan: Summer 2016

Believe it or not, summer is approaching with each passing day. Every day we get by, we are one day closer to beach visits, warm days, vacations… a girl can dream can’t she? No matter how much summer feeling you get when looking out the window, it is out there hiding somewhere and in sewing planning, it is now time to start sewing for summer. Here’s what I’m planning to make this summer.

Även om en inte kan tro det så kommer sommaren närmre för varje dag som går. Varje dag är vi en dag närmre strandhäng, varma dagar, semester…vilka dagdrömmar jag har. Oavsett hur mycket, eller lite, sommarkänsla en får när en tittar ut genom fönstret, så gömmer den sig någonstans därute och i sömnadsplanering är det nu dags att börja sy för den. Här är vad jag planerar att sy i sommar.

The plan is made to complement my spring garments. For spring I made many skirts so now I will focus on other garments to wear with my new skirts. Two tops, two dresses, a pair of shorts and, if I’m up for the challenge, I will finish with some swimwear. That, combined with my spring garments, should keep me well dressed during the warmer months.

Planen ska komplettera mina vårkläder. Till våren gjorde jag många kjolar, så nu fokuserar jag på andra plagg att bära till mina nya kjolar. Två toppar, två klänningar, ett par shorts och, om jag är modig nog, lite badkläder. I kombination med vårplaggen kommer jag nog känna mig välklädd under de varmare månaderna.

Helena 2016 Sommarplan

I’ve had this amazing city print stretch poplin in my stash for a few years and it’s time to cut it up and put it back together. The plan is to turn it into a Belladone (Deer and Doe), omitting the top overlap. This will require some alteration of the back bodice, as it is not as wide enough in the shoulder, but I figure that will be an easy alteration.

Jag älskar detta stretchpoplin med stadstryck och det har legat i mitt förråd i några år. Det är dags att klippa itu det och sy ihop det. Min idé är att sy en Belladone (Deer and Doe), men jag tänker ta bort den övre delen av överlappet. För att göra detta måste jag ändra det bakre livet lite, eftersom det inte är brett nog i axeln, men det är nog inga större problem.

Continuing through Deer and Doe’s pattern collection I will make myself a shirt dress using the Bruyère pattern. The truth is I want to make it as a shirt for my autumn sewing (but let’s not think about that now), so the dress will be a wearable muslin. It will be sleeveless and I’m still pondering if I should use a straight hem or mimic the shirt hem when I elongate it. Decisions, decisions…

För att fortsätta genom Deer and Does mönsterkollektion ska jag sy mig en skjortklänning med Bruyère-mönstret. För att vara ärlig så är tanken att ha skjortan i höstplanen (men nu slutar vi tänka på höst), så klänningen blir ett provplagg. Ärmlös och jag funderar fortfarande på om jag ska använda en rak fåll eller härma skjortans fåll när jag förlänger den. Åh, alla dessa beslut!

As for tops, I’m making two. One woven and one knit. The woven (Kwik Sew 3620), which I’ve already begun sewing, is a simple blouse in striped white seersucker with a shawl collar (new technique!). The knit is a striped version of Deer and Doe’s Plantain. The alternative name of this plan is “A Deer and Doe summer”. I haven’t decided on sleeve length yet, but no hurry.

De två topparna är en i vävt tyg och en i trikå. Den vävda (Kwik Sew 3620), som jag redan har påbörjat, är en enkel blus i randig vit seersucker med sjalkrage (ny teknik!). Trikåtoppen är en randig version av Deer and Doe’s Plantain. Sommarplanens alternativa namn är ”En sommar med Deer and Doe”. Jag har inte bestämt hur långa ärmarna ska vara, men det är ingen brådska.

So I will not just wear skirts this summer, I’ve added a pair of shorts. These are from Burda 02-2013 and seem to be very popular and quite easy to sew. I will happily admit that I’ve bought twice the fabric requirement if fitting goes awfully wrong the first time.

För att inte bara ha kjolar hela sommaren har jag lagt till ett par shorts. Dessa är från Burda 02-2013 och verkar vara populär och enkla att sy. Jag kan glatt erkänna att jag har köpt två gånger tygåtgången om anpassningen av mönstret går helt fel första gången.

Then there’s that brown floral fabric. It’s swimsuit lycra. It scares me. I already know that this will be saved for last, but I’m hoping I can put something decent together. I have Burda’s Alison swimsuit pattern, so perhaps I’ll match the two. We’ll see, it would be a great achievement if I could make a swimsuit.

Sen har vi det där bruna, blommiga tyget. Baddräktstyg. Det skrämmer mig. Jag kan redan nu saga att det kommer att sparas till sist, men jag hoppas att vad jag än gör med det så blir det något hyfsat bra. Jag har mönstret till Burdastyles Alison, så det kanske blir en matchning av de två. Vi får se, det vore en stor bedrift om jag lyckades sy badkläder.

There you have it, what I will be up to in the upcoming months and what I will be wearing in the summer.

Här har vi vad jag ska pyssla med i de kommande månaderna och vad jag ska bära i sommar.