Creation: The Portside Bag

One of the things we sewed in fourth grade sewing class was a backpack. A simple drawstring backpack, but it made us practice techniques such as appliqué, crocheting, adjustable straps and eyelets. Those clever teachers, throwing in so many details on a drawstring backpack. After that my bag-making has come to a halt. I did make a bag in junior high school, which I did use for school until the fabric was worn out, and another one a few years ago, but that has hardly been used due to bad fabric-choice, bad size (for me) and the fact that I hate wearing bags that hang in my armpit. Seriously, I don’t see the appeal of wearing bags in my armpit. But hey, to each their own. And I did a mockup for another type of drawstring backpack. I really loved the original, but now I feel like drawstring backpacks are a thing of my past.

En av sakerna vi sydde i slöjden i fyran var en ryggsäck. En enkel ryggsäck med dragsko, men vi fick träna på olika tekniker såsom applikation, virkning, reglerbara axelband och öljetter. Lärarna hade tänkt till för att lägga till så många detaljer i en dragsko-ryggsäck. Efter detta har min karriär i väsksömnad stannat av. Jag sydde en väska i högstadiet, som jag använde till skolan tills tyget var sönderslitet, och ytterligare en för några år sedan, men den har knappt använts pga. Dåligt tygval, dålig storlek (för mig) och faktumet att jag hatar att bära väskor i min armhåla. Allvarligt talat så ser jag inte hur det kan vara lockade att bära en väska i armhålan. Men smaken är ju som baken. Jag gjorde också en provversion av en annan sorts ryggsäck med dragsko. Jag älskade verkligen originalet men nu känns det som om dragskoryggsäckar är i mitt förflutna.

Portside bag

Now, several years later, I felt ready to embark upon yet another quest of bag-making. This time I went bigger and bolder. And I didn’t do a butterfly appliqué on a floral background as I did on my first bag. I was looking for an excuse to get the Portside bag and when we were in Italy I convincingly told myself that we were lacking a good carry-on bag. Not to mention that fact that every time we visit the in-laws I find myself missing a decent-sized bag. Then I held out from October to Black Friday with my purchase to make use of the sale. The willpower in me is strong. If it doesn’t involve chocolate. Then I have no willpower.

Nu, flera år senare, kände jag mig återigen redo att ta mig an ännu ett väskprojekt. Men denna gång större. Och det involverade inte en fjärilsapplikation på en blommig botten som på min första väska. Jag letade efter en ursäkt att köpa Portside-väskan och när vi var i Italien övertygade jag mig själv om att vi saknade en bra handbagagesväska. Icke heller att glömma att varje gång vi åker till svärföräldrarna så saknar jag en väska i bra storlek. Sen lyckades jag vänta från oktober till black Friday innan jag köpte den för att utnyttja rean. Viljestyrkan är stark hos mig. Om det inte omfattar choklad. Då har jag ingen viljestyrka.

This zipper actually separates. It was cheaper.

This zipper actually separates. It was cheaper.

Usually I avoid pdf:s at all costs. I hate the cutting, the taping, making alterations, plus we’re almost always out of printer colour (actually, I don’t think we’re out at all, just that the colour sets because we print so rarely. But I digress). However, for this I bit the pdf bullet. Grainline has no retailer in Sweden so I had to pay for shipping, which was almost as much as the pattern itself (Edit: as Joelle noted in the comments, Grainline patterns is sold via Fagert in Sweden. But they didn’t have the Portside set). Also, the bag is one size and needs no alterations, so if I find myself making another version I will use the same pattern pieces.

Vanligtvis så undviker jag pdf-mönster med passion. Jag hatar att klippa, tejpa, göra mina ändringar och dessutom har vi nästan aldrig färg (vilket jag tror beror på att färgen torkar för att vi printar så sällan). Denna tog jag tjuren vid pdf-hornen. Eftersom Grainline inte har någon återförsäljare i här i Sverige skulle jag behöva betala porto, vilket var nästan lika mycket som mönstret. (Tillägg: Som Joelle noterade i kommentarerna så ha säljs Grainline via Fagert här i Sverige. Men de hade inte Portside-setet)Mönstret är i bara en storlek och behöver inga ändringar, so om jag skulle göra om den kan jag använda samma mönsterbitar.

Portside bag

Metallic hardware, it looks so good

I was able to source all the materials in town; the upper fabric, the lining, d-rings, webbing and zipper are all from Ohlssons tyger, whereas the denim and swivel hooks are from Stoff och Stil. I think it’s cool unique bag and I absolutely love the glasses lining. I did get a lot of the lining and was pondering making a skirt from the remains, but as it turned out Gustav also really loved it, so I promised I would make him a backpack for when he starts school, lined with glasses. My bag-making adventures will continue!

Jag lyckades hitta alla mina material i stan; det övre tyget, fodret, d-ringarna, nylonbanden och blixtlåset är alla från Ohlssons tyger, medan denimet och karbinhakarna är från Stoff och stil. Jag tycker att väskan blev cool och unik och jag älskar glasögonfodret. Jag köpte mycket av fodret och funderade på att göra en kjol av resterna, men Gustav älskade också tyget så nu har jag lovat att göra en ryggsäck tills han börjar skolan, fodrad med glasögon. Mina väsk-äventyr kommer att fortsätta!

Portside bag

While working on the bag I did miss notches and some steps of the instructions were wrongly numbered. It wasn’t something I couldn’t work around after the initial “huh?”. Other than that the pattern came together nicely. One thing I will do is find some sort of plastic to put in the bottom of the bag to keep the shape of it, this bag is quite floppy and I can imagine that if it’s not fully stuffed (in the pics there is one king sized bed spread and one pillow. Plus Stephen Fry’s latest memoir, which is high on my to-read list. I just got sucked into Panem before I could start.) it will hang in its shape. So, some sort of plastic to go in the bottom. Lladybird did a removable one, I’m thinking of putting it between the main fabric and lining, I just need to figure out a way to not make it chafe the fabric. And actually find some plastic.

När jag jobbade med väskan saknade jag markeringar och några av stegen i instruktionerna var felnumrerade. Det var inget jag inte kunde jobba runt efter att ha tänkt ”va?” först. Väskan syddes lätt ihop. Jag tänker leta efter någon sorts plast att lägga i botten av väskan för att behålla formen, väskan är rätt sladdrig och om den inte är helt fylld kan jag tänka mig att den hänger (på bilderna är den fylld med ett dubbelöverkast och en huvudkudde. Samt Stephen Frys senaste biografi, More Fool Me, som är högt på min att läsa-lista. Jag har bara fastnat i Panem innan jag började). Så, någon sorts plast får det bli. Lladybird gjorde en extern bit, jag funderar på att sätta den mellan väskan och fodret, jag måste bara komma på ett sätt så att den inte skaver tyget. Och faktiskt hitta en plastbit.

I love, love, love the glasses!

I love, love, love the glasses!

All in all I love this bag and I had fun making it, using techniques I normally don’t use. There’s just one problem left. I don’t have anywhere to go right now.

Jag älskar väskan och jag hade kul med att testa tekniker jag vanligtvis inte använder. Det enda problemet jag har just nu är att jag har ingenstans att resa.

 

Pattern: Portside bag by Grainline Studios
Fabric: Denim; Home décor cotton; Quiliting cotton
Notions: Swivel Hooks, d-rings, zipper, webbing

 

Mönster: Portside-väska från Grainline
Tyg: Denim; hemtextil i bomull; kvilttyg i bomull
Sybehör: Karbinhakar, d-ringar, blixtlås, nylonband.

Creation: The Princess Dress

You’d think that being off work for a little over two weeks would lend itself some great time and opportunity to photograph the most recent creations, right? Wrong! Therefore it is now time to present my Christmas dress. I wore it for our Christmas celebrations and then threw it in the wash without having photographed it and afterwards I haven’t looked presentable slouching at home(not that my standards for “presentable” is high, but I don’t want to be a total mess) or the times I have looked presentable I haven’t had the time to photograph myself as we were off somewhere with two kids.

 

En skulle kunna tro att drygt två veckors semester skulle leda till lite tid att ta bilder på de senaste skapelserna, eller hur? Fel, fel, fel! På grund av detta är det nu en bit in i januari som jag presenterar min julklänning. Den bars till våra julfiranden och sen slängdes den i tvätten utan att ha fotograferats. Efter det har jag inte sett tillräckligt presentabel ut (inte för att mina krav för presentabel är speciellt höga, men jag vill inte se helt bedrövlig ut), och de stunder jag har varit presentabel har jag inte haft fototid eftersom vi har varit på väg någonstans med två barn i släptåg.

Mortmain

Just two and a half weeks before Christmas I decided I needed a new Christmas dress. I fully committed to this dress. In order to get fabric I ran through IKEA in about 15 minutes. I impressed myself (I had planned to go to IKEA to buy gifts for the kids’ advent stockings, a fabric store is close by so the rush through IKEA meant I had some time to browse fabrics). It was a rush through the fabric store as well, looking through the remnant bin, looking through the bolt, before I eventually settled on this black and navy jacquard. I’m the first to admit that I don’t know a lot about various fabric types, but this fabric does not say jacquard to me. It feels like a satin with a mesh overlay, perhaps there’s something in the weaving that’s the same as for jacquard, but it’s not what I would have guessed. It’s a poly/viscose blend.

 

Bara två och en halv vecka innan jul bestämde jag att jag behövde en ny klänning till vinterns festligheter. När jag väl bestämt mig blev klänningen min högsta prioritet. För att kunna handla tyg sprang jag igenom IKEA på en kvart och imponerade på mig själv (jag hade IKEA-planer för att köpa presenter till barnens adventsstrumpor, eftersom Stoff och Stil och IKEA båda ligger på Svågertorp, betydde IKEA-loppet att jag hade tid för tyghandling också). Det fick gå fort på Stoff och stil också, jag letade i stuvlådan, tittade på hyllorna och till slut valde jag detta jacquard i marinblått och svart. Jag erkänner att jag inte kan mycket om tyger, men detta tyg känns inte som en jacquard. För mig är det mer satin med mesh ovanpå. Jag vet att jacquard är en vävning och det kanske är den tekniken som har använts, men det är inte vad jag hade trott. Tyget är en blandning mellan polyester och viskos.

I like the waist definition

I like the waist definition

Since time was sparse I looked through my pattern stash and settled on Gather Kit’s Mortmain dress. It’s the same pattern as I used for last year’s Christmas dress, but I changed it up by adding sleeves and doing the box pleats the other way. Plus, I used an invisible zipper instead of the exposed one. A whole new dress! Oh, and I lengthened the bodice a bit so the waistband hits me at my natural waist, so much more comfortable and looking so much better.

 

Eftersom jag hade lite tid tittade jag igenom mitt mönsterförråd och valde Gather Kit’s Mortmain-klänning. Det är samma klänning som jag använde till förra årets julklänning, men jag har ändrat lite genom att lägga till ärmar och göra motvecken på andra hållet. Dessutom sydde jag ett osynligt blixtlås istället för det synliga. En helt ny klänning! Jag förlängde också livet några centimeter så att midjebandet nu sitter vid min midja istället för en bit ovanför, det är mycket mer bekvämt och ser så mycket bättre ut.

Original sleeve left, Alma sleeve right

Original sleeve left, Alma sleeve right

The sleeves gave me a headache. It’s not a problem I’ve seen anyone share, so I don’t know if the problem is the drafting or if I have messed up. And I’ll never know. Anyway, I wanted to add sleeves as this is a winter dress after all. I sewed the cuffs, the sleeves, did some easing in and attached them. I tried the dress on for fit again (I had obviously already tried it on for bodice fit) and found I couldn’t move my arms (left, below). It was also straining over the bust, making my nice-fitting bodice fit worse. I received many tips on how to fix this; adding a gusset, making the sleeve less narrow, but in the end I took them out and replaced them with Sewaholic’s Alma sleeves, view B. Ah, now I can move my arms again, much better (right, above).

 

Ärmarna var inte trevliga att arbeta med. Det är inte ett problem jag har sett hos andra, så jag kan inte bedöma om problemet ligger i mönstret eller hos mig. Jag får aldrig veta. Jag ville ha ärmar eftersom det trots allt är en vinterklänningen. Jag sydde manschetterna, ärmarna, passade ärmkullen i ärmhålet och sydde fast dem. Sen provade jag klänningen igen och kunde knappt röra ärmarna (till vänster, ovan). Klänningen stramade också över bysten, vilket gjorde att det liv som innan passade så fint helt plötsligt passade dåligt. Jag fick många tips om hur jag kunde fixa det; lägga till en kil, göra ärmen mindre smal, men till slut tog jag av dem och ersatte den med ärmarna från Sewaholics Alma, vy B. Och så kunde jag röra mina armar igen (till höger, ovan)

Mortmain, side

Other than the sleeves, this dress came together nicely. The fabric was fraying like crazy, I left a trail of black threads around the house to lead me back to the machines. It was still pretty nice to work with, although unpicking was a PIA as the stitches disappeared into the fabric. Also, due to the polyester it didn’t take quite as well as I wish to pressing. But now I’m too into details, bottom line: it’s a pretty winter dress.

 

Förutom ärmarna så är klänningen lätt att sy. Tyget rispades upp lätt och jag lämnade ett spår av svarta trådar bakom mig, så jag kunde hitta tillbaks till symaskinerna. Det var rätt lätt att jobba med, men att sprätta var en plåga eftersom stygnen försvann in i tyget. Eftersom tyget har polyester i sig var det inte så kul att pressa, men nu är jag inte på smådetaljer. Det är en fin vinterklänning, helt enkelt.

Subtle differences between right and wrong side

Subtle differences between right and wrong side

And yes, I’m back with creatively naming my garments. This one has the very pretentious name of The Princess Dress. Not that I particularly feel like a princess or am a supporter of monarchy at all, but because of the colours. Some might say that navy blue and black don’t go together, I think they do. I think this fabric is a perfect winter fabric. Plus if that colour matching is good enough for our Swedish princess Madeleine, it is good enough for me.

 

Och ja, jag fortsätter med att hitta på namn till mina kläder. Denna fick det väldigt pretentiösa namnet Prinsessklänningen. Inte för att jag känner mig som en prinsessa eller ens är en supporter av monarkin, men på grund av färgerna. En del säger att marinblått och svart inte passar ihop, jag tycker att det kan de visst göra. Jag tycker att detta tyg är ett perfekt vintertyg. Och duger färgerna år prinsessan Madeleine, duger de åt mig.

 

Pattern/Mönster: Gather Kits Mortmain dress
Fabric: Jacquard in a polyester/viscose blend, Stoff och Stil
Notions: Invisible zipper, interfacing

SWAP: Spring 2016

After going through my pattern stash, looking at fabrics, both in my stash and online, examining my wardrobe, I have now made a plan to sew for the spring of 2016. For a while, as I was thinking about the plan I had so many ideas and possibilities, but in the end I put down four garments on my plan. I would like to aim for six, but I can always do an additional plan later. I’d rather get started on this one.

Efter att ha tittat bland mina mönster, letat efter tyg, i mitt förråd och på nätet, utforskat min garderob, har jag nu gjort min plan för våren 2016. Ett tag, när jag tänkte på min plan hade jag många idéer och tankar om vad som skulle ingå, men i slutändan blev det fyra plagg i min plan. Jag skulle vilja sy sex plagg, men jag kan alltid göra en tilläggsplan senare om tid finns. Nu vill jag hellre starta med dessa plagg.

Helena 2016 vårplan

As I wrote in my goals for 2016 I really want to add new techniques to the clothes I’m making, so patterns have been chosen according to that, in addition to what I want to wear for the upcoming season.

Som jag skrev i mina mål för 2016 vill jag lägga till nya tekniker till kläderna jag syr, så min amönster har valts utifrån det, förutom vad jag faktiskt vill bära nästa årstid.

 

First up a jacket. Gasp! This is the Kitty jacket by Swedish designer Jenny Hellström. This is definitely the most challenging piece, since it needs fitting and is fully lined. I don’t have a fabric for this yet, but I’m thinking a light coloured denim to make a simple spring jacket (I already have a dark coloured denim jacket) or perhaps a corduroy to play with colours. It still needs to go with the other colours, though.

Första plagget är en jacka. Hjälp! Kitty-jackan ur Jenny Hellström Ruas bok Sy! Urban Collection. Detta är det mest utmanande plagget i planen eftersom det kräver passning och är helfodrat. Jag har inget tyg till denna jacka än, men jag tänker en ljus denim så att det blir en enkel vårjacka (jag har redan en mörk denimjacka) eller kanske manchester för att kunna leka mer med färger. Den måste fortfarande passa de andra färgerna, dock.

For the bottom half of my body, I’ll make a skirt. This pleated Burda skirt is very flattering, I have made it before but never worn it as I thought it was a good idea to sew it in quilting cotton. (I know!). The challenge in this garment is the front fly, something I need to practice. The fabric is the same as I used in my Clover pants (which may be a bit baggy, but still fun to wear!).

Planens underdel blir en kjol. Denna veckade Burda-kjol är mycket smickrande, jag har sytt den förr, men aldrig burit den eftersom jag tyckte att det var en bra idé att sy den i kvilttyg. (Vad tänkte jag?) Utmaningen i detta plagg är gylfen, något jag behöver öva på. Tyget är samma som i mina Clover-byxor (som är lite för stora, men jag älskar att bära dem!). Tyget är stretchtwill i ljus turkos

Last year I bought this lovely viscose fabric for a blouse, but I’ve had a hard time matching it to a pattern. The lines go parallel to the grain and I was worried that a viscose blouse with vertical lines would look too much “little old lady”. My SWAP-group agreed so I’m going to try Colette’s Taffy blouse, in which I get to work on my bias sewing skills.

Förra året köpte jag detta underbara viskostyg till en blus, men jag har haft problem med att matcha det till ett mönster. Ränderna är parallella med trådrakan och jag var orolig att en blus med vertikala ränder skulle bli för tantig. Garderobsgruppen höll med, så jag kommer att testa Colettes Taffy-blus, då för jag öva på mina färdigheter i att sy på skrådden.

Finally a simple top for casual days. Inspired by Mikhaela of Polka Dot Overload, I’m going to use the bodice part of Cake’s Tiramisu-dress to make a top. The midriff band will need lengthening, but other than that it should be a pretty straightforward process. As with the jacket I don’t have a fabric for this, but I like the look of Mikhaela’s striped top, so I’ll look for that, keeping in mind it must go with my aqua skirt. If I can’t find stripes it’ll probably be something solid. I love my solids.

 Till sist en enkel topp för lata dagar. Min inspiration är Mikhaela från Polka Dot Overload och jag kommer att använda livet från Cakes Tiramisuklänning till toppen. Midjebandet kommer att behöva förlängas, men i övrigt borde detta vara ett enkelt plagg. Precis som med jackan har jag inget tyg, men jag gillar Mikhaelas version med ränder så jag kommer att leta efter det, med tanken att den måste passa med min turkosa kjol. Hittar jag inga ränder blir det nog något enfärgat, jag älskar enfärgade tyger.

There we go, the four pieces on my spring plan. As I said, there might be an additional plan later if I finish these pieces in time, but I will take it slowly, learn new things and enjoy the process.

 Där har vi min fyra vårplagg. Som jag sade, det kan bli en tilläggsplan senare om jag blir klar med dessa i tid. Jag kommer ta det lugnt, lära mig nytt och njuta av processen.

 

SWAP 2015 Winter

I decided to start sewing with a plan in October and I’m quite happy to present my finished plan. Sure, the finished garments might not look like the plan I put up back then, seeing how both fabrics and garments have been replaced, but still it’s six garments I can mix and match. Now, since the light is non-existent this time of the year I decided to do a photo shoot on the floor, using my cell phone so I could use the collage app. Hello, my name is Helena and I’m not very tech savvy at all. I’d rather focus my attention to detail on my sewing rather than my photography and editing.

 

The plan:

image

 

The result:
image

 

I kept the colour scheme and most garments were made. I like to think that this pieces mix and match well, and I like the way of planning my sewing. Now, onto spring sewing and Learning how to make mix and match pieces, the plan will come soon!

Multicoloured top and bordeaux skirt
The Dexy sweatshirt
Scuba top and skirt
Folded yoke blouse

 

Jag började sy med en plan i oktober, så nu kan jag glatt presentera mitt resultat. Det kan vara så att plaggen i slutändan inte riktigt är samma som jag hade i min plan, då både plagg och tyger har ändrats, men jag har ändå sex plagg som matchar varandra. Eftersom det inte finns så mycket ljus så här års har jag bara tagit bilder på golvet för att kunna göra ett collage i en app. Jag heter Helena och jag kan inte det här med teknik. Jag lägger hellre min tid och detaljtänk på att sy än att redigera foton.

Jag har behållit färgerna från ursprungsplanen och de flesta av plaggen i den har sytts. Jag vill tro att dessa plagg kan bäras tillsammans och jag gillar att planera min sömnad. Snart kommer vårplanen!

Multifärgad top och bordeauxfärgad kjol
Dexy-tröjan
Scuba-topp och Scuba-kjol
Blus med nervikt ok.

2015 Summary: Reflections, Highlights and Goals

The last piece of my 2015 summary is reflections, highlights and goals. Previously I have written about my hits and misses.

Min sista del av min sammanfattning av 2015 är reflektioner, höjdpunkter och mål. Tidigare skrev jag om fullträffar och missar.

Reflections

Sewing is my creative outlet

I love sewing. I love planning, going fabric shopping, seeing a garment come to life. I also like writing about it, getting some training in writing, even if it lacks a bit in direction. Sewing is where I want to spend my time and attention. Writing comes pretty natural to me, but is still second hand. Photography, let’s just say I’m glad when I can get daylight photographs that show off my garments. I don’t want to spend too much time on the photography because to me, it’s not what I’m sewing for. I love documenting my creations and my progress in sewing, not photography. Self-timer in the backyard or in the house are good enough for me. I don’t want to take precious sewing time perfecting my photography and (non-existent) photo-editing skills.

Sömnad är mitt kreativa uttryck

Jag älskar att sy. Jag älskar planera, handla tyg, se ett plagg komma till liv. Jag tycker också om att skriva om det, få en skrivningsövning emellanåt, även om det inte är disciplinerat. Sömnad är det jag vill lägga tid och uppmärksamhet på. Att skriva är enkelt för mig, men det är fortfarande tvåa i loppet. Fotografering, jag kan säga att en bra dag får jag dagsljus till mina bilder. Jag vill inte lägga för mycket tid på fotograferingen eftersom det inte är därför jag syr. Jag vill dokumentera mina kreationer, om så bara för mig själv, och mina framsteg inom sömnad, inte inom fotografering. Självutlösare på tomten eller inne är bra nog för mig. Jag vill inte sno av min dyrbara sömnadstid för att batter bemästra fotografering eller fotoredigering (om vilket jag kan noll och intet).

I want to progress

This year I have made better friends with my over-locker, we are still not the best of friends, maybe it needs a service (the looper threads break quite frequently). I have also learnt more about working with knits and fitting. I don’t want to stop here. I want to keep on learning new things and techniques, doing them in different ways, learn more about fabrics, using other types of fabric. I want to learn more, at my own pace, while building my wardrobe. In my upcoming plans I will add new techniques and garments, little by little, to teach myself more.

Jag vill utvecklas

Detta år har jag blivit bättre kompis med min overlocker, men vi är ännu inte bästa vänner, den kanske behöver en service (looper-trådarna går ofta av). Jag har också lärt mig mer om att arbeta med trikå och passning av monster till min kropp. Jag vill inte stanna här. Jag vill fortsätta lära mig nya saker och tekniker, olika sätt att göra dem, lära mig mer om tyg, använda olika sorters tyg. Jag vill lära mig mer, i min takt, samtidigt som jag bygger min garderob. I kommande planer kommer jag lägga till nya tekniker och plagg, lite i taget, för att lära mig själv mer.

My blog is for me
I want to keep this blog as my own journal over my creations, my musings and my progress. The way I write shall reflect me and I don’t want to write to attract readers. I know I’m not skilled enough to write tutorials or draft patterns, so I’m not going to do that. I have deflected from myself in the way I write and I want to get back to being me on this blog. 

Bloggen är för mig

Jag vill behålla denna blog som min egen journal över mina kreationer, mina tankar och mina framsteg. Hur jag skriver ska spegla mig och inte för att locka läsare. Jag vet att jag inte har kunskaperna att skriva beskrivningar och rita mönster så jag ska inte göra det. Jag har avvikit från mitt sätt att skriva så jag ska försöka kma tillbaks till mig själv.

I don’t need a whole lot of patterns

While I don’t have a huge pattern stash, I have plenty of patterns, mainly in pattern books. I want to use them and what I have and not buy new things to use once or twice. Patterns are quite expensive! Let’s see if I can go the whole year without buying new patterns. If I buy something it must be very unique and not like anything else in my collection.

Jag har inte jättemånga mö.ster men en hel del mönsterböcker. Jag vill använda dem nyttja det jag har och inte köpa nytt att bara använda en eller två gånger. Det är rätt dyrt med mönster! Vi får se om jag klarar ett helt år utan att köpa nya mönster. Om jag köper något ska det vara unikt och inte som något annat iin samling.

Highlights

Mattinata Coast Line

Travelling! Italy was lovely in October

10 km finisher!

10 km finisher!


The year has treated me to travelling, a new job and lovely moments with my family and friends. Still it feels like an in-between year, with nothing big to come out of it. I’ve loved the travelling we’ve done, I’ve read books and learnt more. I’ve seen three musicals over the year (American Idiot, Kristina från Duvemåla and Top Hat) and I hope to do more cultural things in the next year, also finding things that are appropriate for the kids.

The job I got isn’t what I want to do, plus it’s only a temporary position to the end of June. So in my personal life, it’s been a great year, but in my professional life I feel like I’m still at the same point I was last year. With aging grandparents, I feel like 2016 will be quite rough, but I’m hoping to make progress in my work life and find something that’s better suited for me. I hope the good will outshine the bad in the end.

Året har bjudit mig på resande, ett nytt jobb och fina minnen med familj och vänner. Ändå känns det som ett mellanår, med inget stort som har kommit ur det. Jag älskar att resa, så det har varit underbart, jag har läst böcker och lärt mig mer. Jag har sett tre musikaler (American Idiot, Kristina från Duvemåla och Top Hat) och jag hoppas göra fler kulturella saker nästa år, och även hitta passande aktiviteter för barnen.

Jobbet jag fick är inte helt vad jag vill göra, dessutom är det bara en tillfällig anställning till och med juni. Så även om privatlivet har varit bra under året känner jag att fortfarande är på samma plats i arbetslivet som jag var för ett år sedan.Med åldrande morföräldrar känns det som om 2016 kommer bli rätt tufft, men jag hoppas göra framsteg i arbetslivet och hitta något som passar mig bättre. Jag hoppas att i slutändan kommer det bra att överstiga det dåliga.

Goals

Sewing with a plan

First successful plan...more to come

First successful plan…more to come

I will keep on sewing with seasonal plans, to build my sardrobe but also because the group is filled with knowledgeable people and it’s big enough to have a variety of styles and shapes but small enough to recognize everyone. In order to keep learning new techniques and fabrics I will try and add something new to me for each plan. It’s not yet set in stone, but things on my list include fly front, a lined jacket and swimwear. Let’s see what makes it to the plans.

Sy med en plan
Jag vill fortsätta sy årstidsplaner, för att bygga en garderobmen också för att gruppen är fylld med duktiga människor. Gruppen är tillräckligt stor för att innehålla många former och stilar men tillräckligt litenför att känna igen de flesta. För att lära mig nytt ska jag lägga till plagg och detaljer jag inte är så bra på, det jag funderar på är gylf, ytterplagg och simkläder.

Sew other things than clothing

So, I mainly sew garments for myself. In 2015 I sewed a few things for the kids, Gustav loved most of his things, Erika is quite picky with what she wears. I want to continue sewing for them, at least occasionally, now that they’re over the age of changing sizes every couple of months. I’m also interested in sewing a few bags, Grainline’s Portside is waiting for me and maybe I’ll make Gustav a school bag for when he starts school in the fall (which I cannot yet comprehend, he’s old enough to be in school!

Jag syr mest kläder till mig själv. Jag har sytt lite till barnen, Gustav bär det jag har sytt, men Erika är mer kräsen. Jag vill sy till dem, då och då i alla fall, nu när de inte längre byter storlek var månad. Jag är också nyfiken på att sy väskor, Grainlines Portside-väska ligger och väntar på mig och jag kanske syr en skolväska till Gustav. Tänk att han ska börja skolan!

Make photo books

In the digital era we take plenty of photos, but most of them are kept in our computer. I want to work on photo books, not albums but books, for the kids, for ourselves and for others to keep the best memories easy at hand to look at and reminisce about.

I denna digitala tidsålder tas många bilder men de flesta lämnar inte datorn. Jag vill göra fotoböcker, till oss, till barnen och till andra för att bevara de bästa minnena nära till hands att titta på.

Learn New Things
As I mentioned above I will add new details to the garments I plan to practice them. For example, in my upcoming spring plan, I will have a skirt with a fly front and outerwear, something I haven’t sewn before. I even have some swimsuit fabric at home, do I dare to enter the world of swimwear?

Som jag skrev ovan ska jag ha plagg i mina planer med nya detaljer och tekniker. En kjol med gylf och en jacka väntar i vårplanen och vågar jag sy simkläder till sommaren?

I know, that’s only four goals, but they cover what I want to do, craft-wise, for the upcoming year. I hope you will continue to follow me through these plans in the upcoming year. Until then, I wish you a Happy New Year!

Det blev bara fyra mål men de täcker vad jag vill göra inom sömnad och pyssel. Jag hoppas att du följer med på resan under kommande år. Men nu är det dags att önska Gott nytt år!

2015 Summary: Hits and Misses

This year I have made 27 garments. I am amazed at myself. Some of them I’ve worn plenty, some of the are still unused. Some of them were never even finished. Join me as I look back on 2015 with my best work and the work that didn’t really cut it. Later on I’ll get to my reflections, highlights and goals for the upcoming year. How did 2015 serve me?

I år har jag sytt 27 plagg. Jag förvånas över mig själv. Npgra har jag burit mycket, andra ligger oanvända i garderoben. Andra blev aldrig ens klara. Här tittar jag tillbaks på 2015 med mitt bästa arbete samt det arbete som inte riktigt blev bra. Senare ska jag reflektera över mitt syår, lista mina höjdpunkter och sätta mål för 2016. Hur var 2015 mot mig?

Hits

Denim mini skirt

Denim Mini Skirt, seen here with the Dexy Sweatshirt

Denim Mini Skirt, seen here with the Dexy Sweatshirt

Ever since making this skirt it has been in constant rotation! It goes with everything, it’s easy to dress up or down. I’ve worn it for work, for leisure and for kids’ birthday parties. The pattern was quite simple but still has interesting lines to it. My husband likes that I’m getting more used to making and wearer shorter skirts, he likes the hemline going up. I think it says pretty much about my style that I feel modern in this skirt. How to keep that up?

Sen jag sydde denna kjol har jag använt den mycket! Den matchar allt, kan kläs upp eller ner. Den har burits på jobb, till fritiden och barnkalas. Mönstret var enkelt, men har ändå intressanta linjer. Min man gillar att jag har börjat använda kjolar som är kortare. JAg tycker att det sager mycket om min stil att jag känner mig modern i denna kjol. Hur ska jag fortsätta med det?

African Belladone

Five muslins later...

Five muslins later…

I received the fabric via another blogger, who generously bought a piece of African wax print to share with someone for The Monthly Stitch’s second birthday (Thanks again, Siobhan!). I work through many muslins and fitting and finally realizing that I’m long-waisted, something that had never occurred to me before. The dress is awesome, both because it fits so well but also because it’s a unique dress in a great fabric.

Detta tyg fick jag via en annan bloggare, some köpte en bit afrikanskt vaxtyg att dela med någon till två-årsdagen för The Monthly Stitch. Det blev många provplagg och jag insåg att min midja sitter långt ner (jag har en lång torso), något som aldrig hade slagit mig innan. Klänningen är häftig för mig, bade för att den passer så väl, men också för att den är en unik klänning i ett häftigt tyg.

Social Sewing

I’ve become more engaged in the Swedish sewing community, which mostly takes place on Facebook (and Instagram, maybe I should get back there with a sewing account). Also I’ve had a few meet-ups with local sewers and I hope we will continue this in the new year!

 Jag har engagerat mig mer i den svenska sy-community, vilken är mest aktiv på Facebook (och Instagram, jag kanske ska komma tillbaks dit med ett syrelaterat konto). Jag har även träffat några sömmerskor i närheten och jag hoppas att vi kommer att fortsätta med detta nästa år!

Simplicity 1539

One of the four iterations

One of the four iterations

I used this pattern 4 times in 2015 and I still have only used one view of it (Scuba dress, Multi-coloured top, Dexy sweatshirt and Peplum top). It’s a hit because it helped me realise that my pattern collection extends beyond what the cover art shows. Just a little creativity and I can use what I have.

Jag använde detta mönster 4 gånger under 2015 och jag har ändå bara använt en vy av det (Scuba-klänning, Flerfärgad top, Dexy-tröjan och Top med skört). Jag sätter det som en hit eftersom det har hjälpt mig inse att min mönsterkollektion sträcker sig längre än vad omslagsbilderna visar. JAg måste använda min kreativitet mer och använda det jag har.

Wardrobe Building

I feel that this year was the first year when I actually sewed things I wear regularly. I identified gaps in my wardrobe and filled them, sewed things for a mix-and-match wardrobe, but still had fun. In the end the things I’ve sewn this year gets worn much more than previous creations. Also, since learning more about fit and my body my clothes are more comfortable to wear.

 Detta året var det första året när jag sydde kläder som jag bär regelbundet. Jag har identifierat hål i min garderob och fyllt dem, sytt för en garderob där plaggen passar samman, men fortfarande haft kul. De saker jag har sytt detta år har använts mer än tidigare kreationer. Dessutom har jag lärt mig mer om passform och min kropp, vilket gör att sakerna är mer bekväma att bära.

Misses

Cropped Hawthorn

This is the only time I've worn this shirt...

This is the only time I’ve worn this shirt…

I spent a lot of time on this project, the fabric is crisp, the shirt fits well and the sewing’s good. But I’ve never worn it. I guess a cropped top had nothing to do in my wardrobe and it is a bit bulky to layer over.

Jag lade ner mycket tid på detta project, tyget är bra till en skjorta, skjortan passer mig bra och sömnaden är fin. Men jag har aldrig burit den. Min gissing är att en kort skjorta hade ingen plats i min garderob och den har för mycket volym för att använda under en kofta.

Jacket that wasn’t

There was no way to rescue this mess...

There was no way to rescue this mess…

I figured a jacket from Burda Easy would be a great way to segue into more tailored garments. While the instructions were quite easy, complete with pictures, the cut wasn’t really what I expected. It is pointed out, in the magazine, that this jacket needs a slim silhouette in order to look its best. I may have a bit of a sway back, I haven’t really looked into it much, but the amount of excess fabric around my waist was quite big. The jacket hangs, sleeveless, in my sewing room and I don’t think it can be salvaged, but I just can’t bear myself to throw it out.

 Jag tänkte att en jacka från Burda Easy skulle vara en bra inkörsport till mer skräddade plagg. Även om instruktionerna var lätta att följa, med bilder, var snittet inte riktigt vad jag förväntade mig. I tidningen poängteras det att jackan behöver vara skuren smalt för att se bra ut, men runt min midja var det mycket överflödigt tyg. Jag kanske har en sway-back, men det var för mycket tyg även om så var fallet. Kavajen hänger, ärmlös, i mitt syrum och även om jag inte tror att jag kan rädda den, har jag inte hjärta att slänga den riktigt än.

Wild flowers top

I made this as a replica of a top I already had. Due to my being lazy I didn’t do a proper FBA, only lowered the Dior bust dart, because the other top has a pretty decent fit. This top, however, had none of it. As I sewed the neckline and armhole facings (all in one bit) the neckline stretched and I had a horrible gape in the back and front while it still was too tight over the bust. Lesson learnt, I need to FBA. I took pictures of the top to show the gape before ripping the zipper out and putting it in my Wild Flowers Alma instead and sending the fabric to recycling, but now I can’t find them…

Denna är en replika av en top jag redan hade sytt. Eftersom jag är lat gjorde jag ingen FBA, men jag sänkte Dior-inprovningen eftersom min gamla top passade hyfsat bra. Denna toppen gjorde inte det. När jag sydde infodringarna till ärm och ringning (i ett stycke) måste jag ha sträckt ringningen och resultatet blev att top glipade både fram och bak samtidigt som den var för trång over bysten. Jag har lärt mig min läxa, jag behöver en FBA. Jag tog bilder av toppen för att visa min dåliga passform, innan jag tog ut blixtlåset och satte det i min Alma och skickade tyget till återvinning, men nu kan jag inte hitta dem.

 These three are the ones that really stand out to me as fails, which I guess is a good grade for the year. I’m not going to look hard to find other fails, when I’m obviously pleased with what I’ve produced. And a productive year it’s been! Soon I’ll share what I’ve learnt, thought of and what my plans are for the next year.

Dessa tre är de som står ut som misslyckande för mig, vilket jag antar är ett bra betyg för året som gått. Jag tanker inte leta längre för att hitta andra misslyckanden, när jag uppenbarligen är nöjd med vad jag har producerat. Och det har varit ett produktivt år! Snart ska jag dela med mig av vad jag har lärt mig, tänkt på och mina planer för nästa år.

 

 

 

Creation: The Dexy Sweatshirt

This might be my most far-fetched name of a creation yet, and then I’ve even named a dress The Oasis dress, due to the fact that it’s in corduroy, which is Manchester in Swedish, which just happens to be the home town of the band Oasis. But, I might have outdone myself this time and it also references music. Fashion and music do go hand in hand, maybe that’s the key to getting the best far-fetched names.

So the Dexy Sweatshirt it is! This sweatshirt is special in that way that my husband actually can get design credits for it. The grey sweatshirt with faux silver leather applique is an idea that has been floating around in my mind for quite a while. At first I had planned to make the applique “judo” in kanji, tying my two hobbies together, but then I looked up how the kanji looked and realized that there was no way I could make that look good. Lest not forget that the applique is faux leather and I couldn’t pin it in place with needles (I could have used glue, I realized later, after my applique was finished).

Dexy Sweatshirt (10)

Giving up on the judo idea, I figured maybe an exclamation mark would be an easy enough applique, it is just a rectangle and a dot or a square if you’re that way inclined. I told my husband and he suggested that he thought a question mark would be even better. I still haven’t figured out how that reflects his views of me, being better represented by a question mark then an exclamation mark. Then he proceeded to help me design said question mark on account of balancing it properly. I really don’t know what happened there.

The pattern I used is about to become the most used pattern of 2015. It’s Simplicity 1539 (OOP). I used it to make my scuba dress, my multi-coloured top and I am working on one more iteration beside this sweatshirt. The sweatshirt is quite fitted, perhaps a little too fitted, but I’d rather have it so than too loose. I would have sewn it on the over-locker, but my loopers were giving me a hard time so it’s sewn on my regular machine. In the end it was a better choice as I really like how sweatshirt fabrics behaves when pressing the seams, it looks so good!

The Midnight Run medal

The Midnight Run medal

Now, to get back to that far-fetched name of the Dexy Sweatshirt, I don’t know if I should feel proud for coming up with such a far-fetched title or revel in the fact that no one will get it and it’s just I that I think I’m clever and witty. But try and follow along, because here goes the longest story of a creation name: I was working with my husband on the question mark design. Once the mark itself was completed I needed a dot. I looked around my sewing room, on my desk I found a medal from when I ran a 10k last year (ran/walked/got around same-same). It was perfectly round and a great size for the dot so I used that as my template. The race I ran was the Midnight Run, and when I think of Midnight Runners, I think of Dexy. Simple as that. At least I stopped there and didn’t name the sweatshirt the Eileen Sweatshirt or something. I like to think that I know when to stop, which I don’t always do. I also contemplated on using some sort of 50 shades of Grey reference, due to the fact that this sweatshirt has 3 shades of grey, but since I’ve never read that book and have no intention of doing so, I stuck with my 80s music reference.

When I wore this sweater for the first time, Gustav was very interested in the design. He asked what it was on the front and I said it was a question mark. Or, he said, is the mystery mousketool from Mickey’s Clubhouse. We all have our different references.

Dexy Sweatshirt (9)

So, now I’m 4/6 on my winter SWAP. The two last pieces are in scuba knit, so I’m sure I’ll be able to finish them until the deadline of mid-December. With that, I’m off to ponder what my husband’s next contribution to my designs will be.

ETA: I forgot to add my inspiration in my original posting. Since the inspiration shirt is cute, not to mention that the blogger has a great name, I will guide you to Helena/Gray All Day and her cute Sew what?-shirt.

Pattern: Simplicity 1539
Fabric: Sweatshirt fabric, Interlock, faux leather all from Stoff och Stil

Dexy Sweatshirt (12)

 

Detta kan vara det mest långsökta namnet jag har givit ett plagg nånsin, och då ska en ha i åtanke att jag har en klänning som heter Oasis-klänningen för att den är sydd in Manchester (vilket blir ännu mer långsökt på engelska eftersom manchester heter corduroy). Men denna gång har jag överträffat mig själv och ännu en gång refereras musik. Mode och musik går visst hand i hand, det kanske är min nyckel till att hitta på de bästa långsökta namnen.

Det fick bli Dexy-tröjan! Denna tröja är speciell på så sätt att min man faktiskt kan få tillskriva sig lite av designen på den. Att göra en grå tröja med applikation i silvrigt fuskläder är en idé som jag har haft ett tag. Till att börja med hade jag tänkt att applikationen skulle vara kanji-tecknen för judo, för att föra mina två hobbyer samman, men efter att jag såg hur kanjin såg ut insåg jag att det fanns inte en chans att jag skulle kunna göra detta. Glöm inte att applikationen är i läder och jag kunde inte nåla fast den (i efterhand insåg jag att jag kunde ha använt lim, men då var jag redan klar).

När jag övergav judo-idén tänkte jag att ett utropstecken kunde vara en bra applikation, det är i princip bara en rektangel med en prick eller ruta beroende på vad som gillas. Jag berättade det för min man och han föreslog att ett frågetecken skulle kunna vara ännu bättre. Jag har fortfarande inte listat hur detta speglar hans syn på mig, att jag passar bättre som frågetecken än utropstecken. Sen fortsatte han med att hjälpa till med designen av frågetecknet, genom att hjälpa till att balansera det. Jag vet inte riktigt vad som hände där.

Mönstret som jag använde är på god väg att bli mitt mest använda monster 2015. Simplicity 1539, som jag använde till min scubaklänning, min mulitfärgade top och just nu jobbar jag på ännu en version av det, utöver denna tröja. Tröjan är rätt tight, kanske lite för mycket, men jag har den hellre så att för lös. Jag skulle ha sytt den på min overlocker, men mina looper-trådar bråkade med mig so den är sydd på min vanliga symaskin. I slutändan var det bättre eftersom sweatshirttyg blir så fint när sömmarna pressas.

För att återgå till mitt långsökta namn, Dexy-tröjan, så vet jag inte om jag är stolt över min förmåga att hitta på långsökta namn eller våndas av faktumet att ingen kommer att fatta det och att det bara är jag som tycker jag är smart och rolig. Men försök att hänga i denna, den längsta historien om ett plaggs namn: Som sagt, jag jobbade med mannen på designen av frågetecknet. När själva tecknet var färdigt behövdes bara pricken. Jag tittade runt i mitt syrum, i jakt på en bra mall. På skrivbordet låg min medalj från ett lopp jag sprang förra året (sprang/gick/tog mig igenom). Den var helt rund och i perfekt storlek, så den fick bli min mall. Loppet var Midnattsloppet och när jag tänker på Midnight Runners så tänker jag på Dexy. Så enkelt. Jag stannade i alla fall där och gav inte tröjan namnet Eileen-tröjan eller nåt. Jag vill tro att jag vet när jag ska sluta, men det är inte alltid så. Jag funderade också på att en 50 Shades of Grey referens hade kunnat användas eftersom tröjan har 3 nyanser av grått, men eftersom jag har inte läst boken, och har inga planer på att göra så, så höll jag fast vid min 80-tals musikreferens.

När jag bar tröjan första gången fick jag ännu ett tips på långsökt namn. Gustav undrade vad det var på tröjan och jag sade att det är ett frågetecken. Han menade att det kunde också vara det mystiska musskeredskapet från Musses klubbhus. Vi har alla våra olika referenser.

Med detta är 4 av 6 plagg i min vinterplan klara. De två sista plaggen är i scuba, så de kommer säkert att bli klara till deadline i mitten av december. Med det går jag för att fundera på vad min mans nästa bidrag till mina designer kommer att bli.

Redigerat: Jag glömde att berätta varifrån min inspiration kom. Eftersom inspirationströjan är söt och bloggaren har ett bra namn, vill jag guida er till Helena/Gray All Day och hennes “Sew What?”-tröja

Mönster: Simplicity 1539
Tyg: Sweatshirttyg, interlock och fuskläder, alla från Stoff och Stil.