Tag Archives: Portside Bag

Me-Made-May Week 3

Another week of me-made outfits and the self-photography is getting old. To be honest, I don’t have pictures of all my outfits, but I have been wearing handmade stuff. Let’s go over week three.

Ännu en vecka med handsydda klädslar och bildtagandet av mig själv börjar bli tråkigt. Jag har inte ens bilder av alla klädslar, men jag har burit handsydda kläder varje dag. Här är tredje veckan.

May 16/16 maj

Made by me: Blue Hawthorn dress
Worn to: Work
Sytt av mig: Blå Hawthorn-klänning
Buren till: Jobb

I love the swooshiness of the skirt, the way it falls around my legs when walking. It’s almost a bit too vintage for my taste, but I usually feel good in it when I’m wearing it

Jag älskar fallet i kjolen och hur den rör sig. Klänningen är nästan lite för vintage för min smak, men oftast känns det bra att bära den.

May 17/17 maj

Made by me: Dexy sweatshirt
Worn to: A day at home with the kids
Sytt av mig: Dexy-tröjan
Buren till: En hemmadag med barnen

Leisure wear. Enough said.

Fritidskläder. Det räcker så.

May 18/18 maj

img_20160518_164807.jpg

Made by me: Leaf skirt
Worn to: Work
Sytt av mig: Bladkjolen
Buren till: Jobb

I love the fabric of this skirt and now that it fits it should get more wear.

Jag älskar tyget och nu när den passar borde den bäras mer.

May 19/19 maj

img_20160519_163241.jpg

Made by me: Bordeaux skirt
Worn to: Work
Sytt av mig: Bordeauxkjol
Buren till: Jobb

This skirt is simple to wear. I’m guessing this was the final wear for now, but it will see daylight again in the fall and winter. As will its denim sister.

Denna kjol är så lätt att bära. Jag gissar att detta var säsongens sista gång, men till hösten och vintern kommer den fram igen. Även dess denimsyster.

May 20/20 maj

img_20160520_160452.jpg

Made by me: Seersucker blouse, Portside bag
Worn to: Work and going to the in-laws
Sytt av mig: Seersucker-blus, Portside-väska

I didn’t get a picture of my outfit, but I did wear my seersucker blouse. In the afternoon we went on a weekend trip to my in-laws and of course I packed in my Portside bag.

Jag tog ingen bild av klädseln, men jag bar min seersucker-blus. På eftermiddagen åkte vi till svärföräldrana och givetvis packade jag i min Portside-väska

May 21-22/21-22 maj

img_20160522_141800.jpg

Made by me: Striped Plantain, Chambery shorts
Worn to: Hanging with kids, meeting people, going to the beach
Sytt av mig: Randig Plantain, Chambery shorts
Buren till: Hänga med barnen, träffa folk, strandbesök

OK, I wore RTW pants on Saturday, but I did wear the top both days. I sewed these pieces to go together and they do that well. First beach trip of the year (no swimming though) and you can see my 3-year old in the background being happy (my 5-year old acted as photographer).

Jag bar köpta byxor på lördagen, men jag bar toppen båda dagarna. Jag sydde dessa plagg för att de skulle passa tillsammans och det gör de bra. Årets första strandbesök blev det (inga bad) och min glada 3-åring springer i bakgrunden (5-åringen var fotograf)

Advertisement

Creation: The Portside Bag

One of the things we sewed in fourth grade sewing class was a backpack. A simple drawstring backpack, but it made us practice techniques such as appliqué, crocheting, adjustable straps and eyelets. Those clever teachers, throwing in so many details on a drawstring backpack. After that my bag-making has come to a halt. I did make a bag in junior high school, which I did use for school until the fabric was worn out, and another one a few years ago, but that has hardly been used due to bad fabric-choice, bad size (for me) and the fact that I hate wearing bags that hang in my armpit. Seriously, I don’t see the appeal of wearing bags in my armpit. But hey, to each their own. And I did a mockup for another type of drawstring backpack. I really loved the original, but now I feel like drawstring backpacks are a thing of my past.

En av sakerna vi sydde i slöjden i fyran var en ryggsäck. En enkel ryggsäck med dragsko, men vi fick träna på olika tekniker såsom applikation, virkning, reglerbara axelband och öljetter. Lärarna hade tänkt till för att lägga till så många detaljer i en dragsko-ryggsäck. Efter detta har min karriär i väsksömnad stannat av. Jag sydde en väska i högstadiet, som jag använde till skolan tills tyget var sönderslitet, och ytterligare en för några år sedan, men den har knappt använts pga. Dåligt tygval, dålig storlek (för mig) och faktumet att jag hatar att bära väskor i min armhåla. Allvarligt talat så ser jag inte hur det kan vara lockade att bära en väska i armhålan. Men smaken är ju som baken. Jag gjorde också en provversion av en annan sorts ryggsäck med dragsko. Jag älskade verkligen originalet men nu känns det som om dragskoryggsäckar är i mitt förflutna.

Portside bag

Now, several years later, I felt ready to embark upon yet another quest of bag-making. This time I went bigger and bolder. And I didn’t do a butterfly appliqué on a floral background as I did on my first bag. I was looking for an excuse to get the Portside bag and when we were in Italy I convincingly told myself that we were lacking a good carry-on bag. Not to mention that fact that every time we visit the in-laws I find myself missing a decent-sized bag. Then I held out from October to Black Friday with my purchase to make use of the sale. The willpower in me is strong. If it doesn’t involve chocolate. Then I have no willpower.

Nu, flera år senare, kände jag mig återigen redo att ta mig an ännu ett väskprojekt. Men denna gång större. Och det involverade inte en fjärilsapplikation på en blommig botten som på min första väska. Jag letade efter en ursäkt att köpa Portside-väskan och när vi var i Italien övertygade jag mig själv om att vi saknade en bra handbagagesväska. Icke heller att glömma att varje gång vi åker till svärföräldrarna så saknar jag en väska i bra storlek. Sen lyckades jag vänta från oktober till black Friday innan jag köpte den för att utnyttja rean. Viljestyrkan är stark hos mig. Om det inte omfattar choklad. Då har jag ingen viljestyrka.

This zipper actually separates. It was cheaper.
This zipper actually separates. It was cheaper.

Usually I avoid pdf:s at all costs. I hate the cutting, the taping, making alterations, plus we’re almost always out of printer colour (actually, I don’t think we’re out at all, just that the colour sets because we print so rarely. But I digress). However, for this I bit the pdf bullet. Grainline has no retailer in Sweden so I had to pay for shipping, which was almost as much as the pattern itself (Edit: as Joelle noted in the comments, Grainline patterns is sold via Fagert in Sweden. But they didn’t have the Portside set). Also, the bag is one size and needs no alterations, so if I find myself making another version I will use the same pattern pieces.

Vanligtvis så undviker jag pdf-mönster med passion. Jag hatar att klippa, tejpa, göra mina ändringar och dessutom har vi nästan aldrig färg (vilket jag tror beror på att färgen torkar för att vi printar så sällan). Denna tog jag tjuren vid pdf-hornen. Eftersom Grainline inte har någon återförsäljare i här i Sverige skulle jag behöva betala porto, vilket var nästan lika mycket som mönstret. (Tillägg: Som Joelle noterade i kommentarerna så ha säljs Grainline via Fagert här i Sverige. Men de hade inte Portside-setet)Mönstret är i bara en storlek och behöver inga ändringar, so om jag skulle göra om den kan jag använda samma mönsterbitar.

Portside bag
Metallic hardware, it looks so good

I was able to source all the materials in town; the upper fabric, the lining, d-rings, webbing and zipper are all from Ohlssons tyger, whereas the denim and swivel hooks are from Stoff och Stil. I think it’s cool unique bag and I absolutely love the glasses lining. I did get a lot of the lining and was pondering making a skirt from the remains, but as it turned out Gustav also really loved it, so I promised I would make him a backpack for when he starts school, lined with glasses. My bag-making adventures will continue!

Jag lyckades hitta alla mina material i stan; det övre tyget, fodret, d-ringarna, nylonbanden och blixtlåset är alla från Ohlssons tyger, medan denimet och karbinhakarna är från Stoff och stil. Jag tycker att väskan blev cool och unik och jag älskar glasögonfodret. Jag köpte mycket av fodret och funderade på att göra en kjol av resterna, men Gustav älskade också tyget så nu har jag lovat att göra en ryggsäck tills han börjar skolan, fodrad med glasögon. Mina väsk-äventyr kommer att fortsätta!

Portside bag

While working on the bag I did miss notches and some steps of the instructions were wrongly numbered. It wasn’t something I couldn’t work around after the initial “huh?”. Other than that the pattern came together nicely. One thing I will do is find some sort of plastic to put in the bottom of the bag to keep the shape of it, this bag is quite floppy and I can imagine that if it’s not fully stuffed (in the pics there is one king sized bed spread and one pillow. Plus Stephen Fry’s latest memoir, which is high on my to-read list. I just got sucked into Panem before I could start.) it will hang in its shape. So, some sort of plastic to go in the bottom. Lladybird did a removable one, I’m thinking of putting it between the main fabric and lining, I just need to figure out a way to not make it chafe the fabric. And actually find some plastic.

När jag jobbade med väskan saknade jag markeringar och några av stegen i instruktionerna var felnumrerade. Det var inget jag inte kunde jobba runt efter att ha tänkt ”va?” först. Väskan syddes lätt ihop. Jag tänker leta efter någon sorts plast att lägga i botten av väskan för att behålla formen, väskan är rätt sladdrig och om den inte är helt fylld kan jag tänka mig att den hänger (på bilderna är den fylld med ett dubbelöverkast och en huvudkudde. Samt Stephen Frys senaste biografi, More Fool Me, som är högt på min att läsa-lista. Jag har bara fastnat i Panem innan jag började). Så, någon sorts plast får det bli. Lladybird gjorde en extern bit, jag funderar på att sätta den mellan väskan och fodret, jag måste bara komma på ett sätt så att den inte skaver tyget. Och faktiskt hitta en plastbit.

I love, love, love the glasses!
I love, love, love the glasses!

All in all I love this bag and I had fun making it, using techniques I normally don’t use. There’s just one problem left. I don’t have anywhere to go right now.

Jag älskar väskan och jag hade kul med att testa tekniker jag vanligtvis inte använder. Det enda problemet jag har just nu är att jag har ingenstans att resa.

 

Pattern: Portside bag by Grainline Studios
Fabric: Denim; Home décor cotton; Quiliting cotton
Notions: Swivel Hooks, d-rings, zipper, webbing

 

Mönster: Portside-väska från Grainline
Tyg: Denim; hemtextil i bomull; kvilttyg i bomull
Sybehör: Karbinhakar, d-ringar, blixtlås, nylonband.