Tag Archives: The Dexy Sweatshirt

Me-Made-May Week 3

Another week of me-made outfits and the self-photography is getting old. To be honest, I don’t have pictures of all my outfits, but I have been wearing handmade stuff. Let’s go over week three.

Ännu en vecka med handsydda klädslar och bildtagandet av mig själv börjar bli tråkigt. Jag har inte ens bilder av alla klädslar, men jag har burit handsydda kläder varje dag. Här är tredje veckan.

May 16/16 maj

Made by me: Blue Hawthorn dress
Worn to: Work
Sytt av mig: Blå Hawthorn-klänning
Buren till: Jobb

I love the swooshiness of the skirt, the way it falls around my legs when walking. It’s almost a bit too vintage for my taste, but I usually feel good in it when I’m wearing it

Jag älskar fallet i kjolen och hur den rör sig. Klänningen är nästan lite för vintage för min smak, men oftast känns det bra att bära den.

May 17/17 maj

Made by me: Dexy sweatshirt
Worn to: A day at home with the kids
Sytt av mig: Dexy-tröjan
Buren till: En hemmadag med barnen

Leisure wear. Enough said.

Fritidskläder. Det räcker så.

May 18/18 maj

img_20160518_164807.jpg

Made by me: Leaf skirt
Worn to: Work
Sytt av mig: Bladkjolen
Buren till: Jobb

I love the fabric of this skirt and now that it fits it should get more wear.

Jag älskar tyget och nu när den passar borde den bäras mer.

May 19/19 maj

img_20160519_163241.jpg

Made by me: Bordeaux skirt
Worn to: Work
Sytt av mig: Bordeauxkjol
Buren till: Jobb

This skirt is simple to wear. I’m guessing this was the final wear for now, but it will see daylight again in the fall and winter. As will its denim sister.

Denna kjol är så lätt att bära. Jag gissar att detta var säsongens sista gång, men till hösten och vintern kommer den fram igen. Även dess denimsyster.

May 20/20 maj

img_20160520_160452.jpg

Made by me: Seersucker blouse, Portside bag
Worn to: Work and going to the in-laws
Sytt av mig: Seersucker-blus, Portside-väska

I didn’t get a picture of my outfit, but I did wear my seersucker blouse. In the afternoon we went on a weekend trip to my in-laws and of course I packed in my Portside bag.

Jag tog ingen bild av klädseln, men jag bar min seersucker-blus. På eftermiddagen åkte vi till svärföräldrana och givetvis packade jag i min Portside-väska

May 21-22/21-22 maj

img_20160522_141800.jpg

Made by me: Striped Plantain, Chambery shorts
Worn to: Hanging with kids, meeting people, going to the beach
Sytt av mig: Randig Plantain, Chambery shorts
Buren till: Hänga med barnen, träffa folk, strandbesök

OK, I wore RTW pants on Saturday, but I did wear the top both days. I sewed these pieces to go together and they do that well. First beach trip of the year (no swimming though) and you can see my 3-year old in the background being happy (my 5-year old acted as photographer).

Jag bar köpta byxor på lördagen, men jag bar toppen båda dagarna. Jag sydde dessa plagg för att de skulle passa tillsammans och det gör de bra. Årets första strandbesök blev det (inga bad) och min glada 3-åring springer i bakgrunden (5-åringen var fotograf)

Advertisement

Me-Made-May 16: Week 2

After the second week of Me-Made-May I’m beginning to realise what I miss and what I don’t wear. Another thing I’m thinking about is what I want to sew. What is my goal? I will do a round-up at the end of the month to explore these thoughts. Now, on to the outfits!

Efter Me-Made-Mays andra vecka börjar jag inse vad jag saknar och vad jag inte bär. En annan sak jag funderar på är vad jag vill sy. Vad är mitt mål? Jag kommer att göra en sammanfattning i slutet av månaden för att utforska dessa tankar. Nu, mina klädslar!

 

May 9/9 maj

Evelyn

Made by me: The Turnaround Dress/Sytt av mig: Ändringsklänningen
Worn to: WorkBuren till: Jobb

This dress is a bit ill-fitting, but I love it nonetheless. The fabric is just so beautiful and it is a silhouette I don’t usually go for.

Klänningen passar inte helt bra, men trots det älskar jag den. Tyget är så vackert och det är en siluett som jag inte brukar bära.

May 10/10 maj

Clover and Alma

Made by me: Clover Pants, Starry Alma/Sytt av mig: Stjärnalma, Clover-byxor
Worn to: Work/Buren till: Jobb

These two piece go well together and I like the silhouette of this outfit.

Dessa två plagg passar bra ihop och jag gillar denna klädsels profil.

 

May 11/11 maj

Burdastyle skirt and blouse

Made by me: Aqua skirt, 90s blouse/Sytt av mig: Aqua-kjol, 90-talsblus
Worn to: Work/Buren till jobb

Yes, the skirt is made in the same fabric as the pants yesterday. I always buy about 0.5 metres more than the recommendation, since the recommendations usually are generous then I have enough for one more garment (or I can mess up). I like the skirt. The blouse is a bit stiff, I hope it will be a bit softer after a go in the washer.

Ja, kjolen är sydd I samma tyg som byxorna under gårdagen. Jag köper alltid cirka en halvmeter mer är rekommendationen, eftersom rekommendationerna oftast är väl tilltagna har jag tillräckligt över för ännu ett plagg (eller så kan jag klanta mig). Jag gillar kjolen. Blusen är lite styv, jag hoppas att den mjukas upp efter en vända i tvättmaskinen.

May 12/12 maj

img_20160512_164444.jpg

Made by me: Clover pants, White Tiger Jacket/sytt av mig: Clover-byxor, Vit tiger-jacka
Worn to: Work/buren till: Jobb

What this outfit tells me is that I need to make more pants. I have a need for them. I couldn’t really decide if the jacket is cool or costume, although I like it more in the picture than I did in the mirror.

Denna klädsel säger mig att jag måste sy fler byxor, jag har ett behov av dem. Jag kan inte riktigt avgöra om jackan är häftig eller för mycket, men jag gillar den mer på bilden är in spegeln.

May 13/13 maj

img_20160513_124736.jpg

Made by me: Blue Pocket Skirt/Sytt av mig: Blå kjol med fickor Worn to: Visiting kiddo’s new school/Buren till: Besök på barnets blivande skola

Big day! The kiddo and I visited what will be his school in the fall. I wore a casual skirt and t-shirt outfit which worked well. I wore this with a denim jacket, my shoes are blue. The kiddo was in denim shorts, a blue t-shirt and blue cap. We were matching in blue.

Stor dag! Besök på nya skolan för mig och 5-åringen. Jag bar en ledig klädsel med kjol och t-shirt som funkade bra. Jag hade även en jeansjacka, min skor är blå. Sonen bar jeansshorts, en blå t-shirt och blå keps. Vi matchade i blått.

May 14/14 maj

Skip day – Hoppdag

My skip days almost always fall on days off work. This means I’m lacking in handmade leisure wear. If that is something that needs to be fixed is something I’m pondering at the moment.

Mina hoppdagar infaller nästan bara på lediga dagar. Detta betyder att jag saknar hemmasydda fritidskläder. Om det är något jag måste justera funderar jag på.

May 15/15 maj

img_20160515_113954.jpg

Made by me: Dexy Sweatshirt/Sytt av mig: Dexy-tröjan

Worn to: Visiting my dad with the kids/Buren till: ett besök hos min pappa

I was suffering from hay fever and had a bit of a cold, so I chose a cozy sweatshirt, the only sweatshirt I have in my handmade wardrobe.

Jag hade höfeber och var lite förkyld så jag valde en mysig tröja, den enda tröja i min handsydda garderob.

 

SWAP 2015 Winter

I decided to start sewing with a plan in October and I’m quite happy to present my finished plan. Sure, the finished garments might not look like the plan I put up back then, seeing how both fabrics and garments have been replaced, but still it’s six garments I can mix and match. Now, since the light is non-existent this time of the year I decided to do a photo shoot on the floor, using my cell phone so I could use the collage app. Hello, my name is Helena and I’m not very tech savvy at all. I’d rather focus my attention to detail on my sewing rather than my photography and editing.

 

The plan:

image

 

The result:
image

 

I kept the colour scheme and most garments were made. I like to think that this pieces mix and match well, and I like the way of planning my sewing. Now, onto spring sewing and Learning how to make mix and match pieces, the plan will come soon!

Multicoloured top and bordeaux skirt
The Dexy sweatshirt
Scuba top and skirt
Folded yoke blouse

 

Jag började sy med en plan i oktober, så nu kan jag glatt presentera mitt resultat. Det kan vara så att plaggen i slutändan inte riktigt är samma som jag hade i min plan, då både plagg och tyger har ändrats, men jag har ändå sex plagg som matchar varandra. Eftersom det inte finns så mycket ljus så här års har jag bara tagit bilder på golvet för att kunna göra ett collage i en app. Jag heter Helena och jag kan inte det här med teknik. Jag lägger hellre min tid och detaljtänk på att sy än att redigera foton.

Jag har behållit färgerna från ursprungsplanen och de flesta av plaggen i den har sytts. Jag vill tro att dessa plagg kan bäras tillsammans och jag gillar att planera min sömnad. Snart kommer vårplanen!

Multifärgad top och bordeauxfärgad kjol
Dexy-tröjan
Scuba-topp och Scuba-kjol
Blus med nervikt ok.

Creation: The Dexy Sweatshirt

This might be my most far-fetched name of a creation yet, and then I’ve even named a dress The Oasis dress, due to the fact that it’s in corduroy, which is Manchester in Swedish, which just happens to be the home town of the band Oasis. But, I might have outdone myself this time and it also references music. Fashion and music do go hand in hand, maybe that’s the key to getting the best far-fetched names.

So the Dexy Sweatshirt it is! This sweatshirt is special in that way that my husband actually can get design credits for it. The grey sweatshirt with faux silver leather applique is an idea that has been floating around in my mind for quite a while. At first I had planned to make the applique “judo” in kanji, tying my two hobbies together, but then I looked up how the kanji looked and realized that there was no way I could make that look good. Lest not forget that the applique is faux leather and I couldn’t pin it in place with needles (I could have used glue, I realized later, after my applique was finished).

Dexy Sweatshirt (10)

Giving up on the judo idea, I figured maybe an exclamation mark would be an easy enough applique, it is just a rectangle and a dot or a square if you’re that way inclined. I told my husband and he suggested that he thought a question mark would be even better. I still haven’t figured out how that reflects his views of me, being better represented by a question mark then an exclamation mark. Then he proceeded to help me design said question mark on account of balancing it properly. I really don’t know what happened there.

The pattern I used is about to become the most used pattern of 2015. It’s Simplicity 1539 (OOP). I used it to make my scuba dress, my multi-coloured top and I am working on one more iteration beside this sweatshirt. The sweatshirt is quite fitted, perhaps a little too fitted, but I’d rather have it so than too loose. I would have sewn it on the over-locker, but my loopers were giving me a hard time so it’s sewn on my regular machine. In the end it was a better choice as I really like how sweatshirt fabrics behaves when pressing the seams, it looks so good!

The Midnight Run medal
The Midnight Run medal

Now, to get back to that far-fetched name of the Dexy Sweatshirt, I don’t know if I should feel proud for coming up with such a far-fetched title or revel in the fact that no one will get it and it’s just I that I think I’m clever and witty. But try and follow along, because here goes the longest story of a creation name: I was working with my husband on the question mark design. Once the mark itself was completed I needed a dot. I looked around my sewing room, on my desk I found a medal from when I ran a 10k last year (ran/walked/got around same-same). It was perfectly round and a great size for the dot so I used that as my template. The race I ran was the Midnight Run, and when I think of Midnight Runners, I think of Dexy. Simple as that. At least I stopped there and didn’t name the sweatshirt the Eileen Sweatshirt or something. I like to think that I know when to stop, which I don’t always do. I also contemplated on using some sort of 50 shades of Grey reference, due to the fact that this sweatshirt has 3 shades of grey, but since I’ve never read that book and have no intention of doing so, I stuck with my 80s music reference.

When I wore this sweater for the first time, Gustav was very interested in the design. He asked what it was on the front and I said it was a question mark. Or, he said, is the mystery mousketool from Mickey’s Clubhouse. We all have our different references.

Dexy Sweatshirt (9)

So, now I’m 4/6 on my winter SWAP. The two last pieces are in scuba knit, so I’m sure I’ll be able to finish them until the deadline of mid-December. With that, I’m off to ponder what my husband’s next contribution to my designs will be.

ETA: I forgot to add my inspiration in my original posting. Since the inspiration shirt is cute, not to mention that the blogger has a great name, I will guide you to Helena/Gray All Day and her cute Sew what?-shirt.

Pattern: Simplicity 1539
Fabric: Sweatshirt fabric, Interlock, faux leather all from Stoff och Stil

Dexy Sweatshirt (12)

 

Detta kan vara det mest långsökta namnet jag har givit ett plagg nånsin, och då ska en ha i åtanke att jag har en klänning som heter Oasis-klänningen för att den är sydd in Manchester (vilket blir ännu mer långsökt på engelska eftersom manchester heter corduroy). Men denna gång har jag överträffat mig själv och ännu en gång refereras musik. Mode och musik går visst hand i hand, det kanske är min nyckel till att hitta på de bästa långsökta namnen.

Det fick bli Dexy-tröjan! Denna tröja är speciell på så sätt att min man faktiskt kan få tillskriva sig lite av designen på den. Att göra en grå tröja med applikation i silvrigt fuskläder är en idé som jag har haft ett tag. Till att börja med hade jag tänkt att applikationen skulle vara kanji-tecknen för judo, för att föra mina två hobbyer samman, men efter att jag såg hur kanjin såg ut insåg jag att det fanns inte en chans att jag skulle kunna göra detta. Glöm inte att applikationen är i läder och jag kunde inte nåla fast den (i efterhand insåg jag att jag kunde ha använt lim, men då var jag redan klar).

När jag övergav judo-idén tänkte jag att ett utropstecken kunde vara en bra applikation, det är i princip bara en rektangel med en prick eller ruta beroende på vad som gillas. Jag berättade det för min man och han föreslog att ett frågetecken skulle kunna vara ännu bättre. Jag har fortfarande inte listat hur detta speglar hans syn på mig, att jag passar bättre som frågetecken än utropstecken. Sen fortsatte han med att hjälpa till med designen av frågetecknet, genom att hjälpa till att balansera det. Jag vet inte riktigt vad som hände där.

Mönstret som jag använde är på god väg att bli mitt mest använda monster 2015. Simplicity 1539, som jag använde till min scubaklänning, min mulitfärgade top och just nu jobbar jag på ännu en version av det, utöver denna tröja. Tröjan är rätt tight, kanske lite för mycket, men jag har den hellre så att för lös. Jag skulle ha sytt den på min overlocker, men mina looper-trådar bråkade med mig so den är sydd på min vanliga symaskin. I slutändan var det bättre eftersom sweatshirttyg blir så fint när sömmarna pressas.

För att återgå till mitt långsökta namn, Dexy-tröjan, så vet jag inte om jag är stolt över min förmåga att hitta på långsökta namn eller våndas av faktumet att ingen kommer att fatta det och att det bara är jag som tycker jag är smart och rolig. Men försök att hänga i denna, den längsta historien om ett plaggs namn: Som sagt, jag jobbade med mannen på designen av frågetecknet. När själva tecknet var färdigt behövdes bara pricken. Jag tittade runt i mitt syrum, i jakt på en bra mall. På skrivbordet låg min medalj från ett lopp jag sprang förra året (sprang/gick/tog mig igenom). Den var helt rund och i perfekt storlek, så den fick bli min mall. Loppet var Midnattsloppet och när jag tänker på Midnight Runners så tänker jag på Dexy. Så enkelt. Jag stannade i alla fall där och gav inte tröjan namnet Eileen-tröjan eller nåt. Jag vill tro att jag vet när jag ska sluta, men det är inte alltid så. Jag funderade också på att en 50 Shades of Grey referens hade kunnat användas eftersom tröjan har 3 nyanser av grått, men eftersom jag har inte läst boken, och har inga planer på att göra så, så höll jag fast vid min 80-tals musikreferens.

När jag bar tröjan första gången fick jag ännu ett tips på långsökt namn. Gustav undrade vad det var på tröjan och jag sade att det är ett frågetecken. Han menade att det kunde också vara det mystiska musskeredskapet från Musses klubbhus. Vi har alla våra olika referenser.

Med detta är 4 av 6 plagg i min vinterplan klara. De två sista plaggen är i scuba, så de kommer säkert att bli klara till deadline i mitten av december. Med det går jag för att fundera på vad min mans nästa bidrag till mina designer kommer att bli.

Redigerat: Jag glömde att berätta varifrån min inspiration kom. Eftersom inspirationströjan är söt och bloggaren har ett bra namn, vill jag guida er till Helena/Gray All Day och hennes “Sew What?”-tröja

Mönster: Simplicity 1539
Tyg: Sweatshirttyg, interlock och fuskläder, alla från Stoff och Stil.